מ"ג שמואל א כ ל


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויחר אף שאול ביהונתן ויאמר לו בן נעות המרדות הלוא ידעתי כי בחר אתה לבן ישי לבשתך ולבשת ערות אמך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּחַר אַף שָׁאוּל בִּיהוֹנָתָן וַיֹּאמֶר לוֹ בֶּן נַעֲוַת הַמַּרְדּוּת הֲלוֹא יָדַעְתִּי כִּי בֹחֵר אַתָּה לְבֶן יִשַׁי לְבָשְׁתְּךָ וּלְבֹשֶׁת עֶרְוַת אִמֶּךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּֽחַר־אַ֤ף שָׁאוּל֙ בִּיה֣וֹנָתָ֔ן וַיֹּ֣אמֶר ל֔וֹ בֶּֽן־נַעֲוַ֖ת הַמַּרְדּ֑וּת הֲל֣וֹא יָדַ֗עְתִּי כִּֽי־בֹחֵ֤ר אַתָּה֙ לְבֶן־יִשַׁ֔י לְבׇ֨שְׁתְּךָ֔ וּלְבֹ֖שֶׁת עֶרְוַ֥ת אִמֶּֽךָ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וּתְקֵיף רוּגְזָא דְשָׁאוּל בִּיהוֹנָתָן וַאֲמַר לֵיהּ בַּר סַרְבָנִיתָא דְמַרְדוּתָא קַשְׁיָא הֲלָא יָדַעְנָא אֲרֵי רָעֵי אַתְּ לְבַר יִשַׁי לְבַהֲתָתָךְ וּלְבַהֲתַת קְלַן אִמָךְ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נעות המרדות" - לשון נע אשה נעה ונדה יוצאנית כאשר תאמר זעוה מן זע כן תאמר נעוה מן נע והתי"ו מן הדיבוק שהוא דבוק למרדות

"המרדות" - שהיא ראויה לרדות ולייסר דבר אחר כשחטפו בני בנימן מבנות שילה שיצאו לחול בכרמים היה שאול ביישן ולא רצה לחטוף עד שבאתה היא עצמה והעיזה פניה ורדפה אחריו

"נעות" - על שם הכרמים והיא גת כמו (עבודה זרה עד ב) נעוה ארחתו יטופון נעווהי בחמר (תרגום פרשת ויחי פסוק חכלילי עינים (בראשית מט יב)) ולא מן השם

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בן נעות המרדות". מציין במליצה את המרד בעצם מופשט, ודרך המרד שימרוד עבד על אדוניו לפרוק עול או למלוך תחתיו, אבל לא שימרוד בן באביו להמליך תחתיו איש

נכרי, ואם יקרה זה הוא מרד של שגעון ועוות השכל, ר"ל אתה מורד נעוות ומשוגע: "הלא ידעתי כי בחר אתה לבן ישי". על תכלית זה למרוד בי, וזכר נא כי הוא "לבשתך ולבשת ערות אמך", שתוסר המלוכה מזרעה אל איש נכרי:

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בן נעות המרדות" - רצה לומר, כאשר אמך היא נפשעת בדבר המרידה למרוד בי, כן אתה בנה דומה לה לפשוע בדבר המרד.

"הלא ידעתי" - מאז ידעתי שאתה בוחר בבן ישי להיות מולך, וזה לבשתך ולבושת הגלות דופי אמך, כי הלא יאמרו הבריות "אין זה כי אם זנתה אמו והוא אינו בן שאול, ולזה יאהב לשונאי שאול".

מצודת ציון

"נעות" - מלשון עון ופשע.

"המרדות" - מלשון מרד.

"לבן ישי" - כמו בבן ישי, ובא הלמ"ד במקום הבי"ת, וכן (תהלים ט ה): "ישבת לכסא", ומשפטו בכסא.

"ערוה" - ענינו הגלות הדופי, כמו (דברים כד א): "ערות דבר".

<< · מ"ג שמואל א · כ · ל · >>