מ"ג שמואל א יג ח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):

וייחל [ויוחל] שבעת ימים למועד אשר שמואל ולא בא שמואל הגלגל ויפץ העם מעליו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):

וייחל [וַיּוֹחֶל] שִׁבְעַת יָמִים לַמּוֹעֵד אֲשֶׁר שְׁמוּאֵל וְלֹא בָא שְׁמוּאֵל הַגִּלְגָּל וַיָּפֶץ הָעָם מֵעָלָיו.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וייחל וַיּ֣וֹחֶל ׀ שִׁבְעַ֣ת יָמִ֗ים לַמּוֹעֵד֙ אֲשֶׁ֣ר שְׁמוּאֵ֔ל וְלֹא־בָ֥א שְׁמוּאֵ֖ל הַגִּלְגָּ֑ל וַיָּ֥פֶץ הָעָ֖ם מֵעָלָֽיו׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויוחל" - המתין

"למועד אשר שמואל" - הרי זה מקרא חסר תיבה אחת למועד אשר שם שמואל או למועד אשר לשמואל ודוגמא לו (שמואל-ב ד ב) ושני אנשים שרי גדודים היו בן שאול היה לו לכתוב לבן שאול אף כאן אשר לשמואל שאמר לו (לעיל י ח) שבעת ימים תוחל עד בואי אליך

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויפץ העם" - נתפזרו והלכו ממנו

"למועד אשר שמואל" - כמו למועד אשר אמר שמואל רצה לומר להזמן שקבע לו שמואל מאז משחו למלך כמו שכתוב למעלה (י ח)

"ויוחל" - המתין שבעת ימים מעת בואו אל הגלגל

מצודת ציון

"ויוחל" - ענין המתנה כמו (בראשית ח י)ויחל עוד

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויוחל". מבואר שהיה לשאול ארבע התנצלות על שלא שמר את דברי שמואל שא"ל שבעת ימים תוחיל עד בואי אצלך. א] רוב הסכנה שהרגישה עליו, כמו שספר בשני כתובים הקודמים. ב] כי המתין "שבעת ימים למועד אשר (יבא) שמואל ולא בא שמואל" (מלת בא נמשך גם למעלה), וחשב שלא צוהו רק להמתין ז' ימים לא יותר, ושמקצת יום הז' ככולו. ג] "ויפץ העם מעליו", והתירא כי יותר לבדו: