מ"ג שמואל א יג ז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ועברים עברו את הירדן ארץ גד וגלעד ושאול עודנו בגלגל וכל העם חרדו אחריו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְעִבְרִים עָבְרוּ אֶת הַיַּרְדֵּן אֶרֶץ גָּד וְגִלְעָד וְשָׁאוּל עוֹדֶנּוּ בַגִּלְגָּל וְכָל הָעָם חָרְדוּ אַחֲרָיו.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְעִבְרִ֗ים עָֽבְרוּ֙ אֶת־הַיַּרְדֵּ֔ן אֶ֥רֶץ גָּ֖ד וְגִלְעָ֑ד וְשָׁאוּל֙ עוֹדֶ֣נּוּ בַגִּלְגָּ֔ל וְכׇל־הָעָ֖ם חָֽרְד֥וּ אַחֲרָֽיו׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עברו את הירדן ארץ גד" - לברוח מפני פלשתים שהפלשתים היו בארץ כנען בעבר הירדן ימה

"חרדו אחריו" - מהרו ללכת אחריו

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עודנו בגלגל" - ולא ירד עדיין לקראת המלחמה

"וכל העם" - אשר לא נתחבאו ולא ברחו חרדו ללכת אחריו למלחמה

"ועברים עברו" - אמר בלשון הנופל על הלשון והוא מדרך צחות ורצה לומר קצתם מישראל עברו הירדן וברחו לארץ גד וגלעד

מצודת ציון

"עודנו" - מלשון עוד

"חרדו" - מהרו בחרדה כמו (לקמן טז ד) ויחרדו זקני העיר לקראתו

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

ג] "ועברים". שהיו קרובים אל הירדן, לא התאספו לעזרת שאול, רק "עברו את הירדן" לברוח. ד] מה "ששאול עודנו בגלגל", שתחת שהיה ראוי שיצא לקראת האויב בל יניחהו ללכוד את עריו, לא עשה מאומה רק ישב בגלגל. ועל ידי כן "וכל העם" שהיו עמו "חרדו אחריו", רצה לומר שמהרו בחרדה ללכת אחריו, היינו שאצו עליו שיעבור חלוץ והם אחריו על האויב ובל ישב בגלגל: