מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואיש ישראל ראו כי צר לו כי נגש העם ויתחבאו העם במערות ובחוחים ובסלעים ובצרחים ובברות

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאִישׁ יִשְׂרָאֵל רָאוּ כִּי צַר לוֹ כִּי נִגַּשׂ הָעָם וַיִּתְחַבְּאוּ הָעָם בַּמְּעָרוֹת וּבַחֲוָחִים וּבַסְּלָעִים וּבַצְּרִחִים וּבַבֹּרוֹת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאִ֨ישׁ יִשְׂרָאֵ֤ל רָאוּ֙ כִּ֣י צַר־ל֔וֹ כִּ֥י נִגַּ֖שׂ הָעָ֑ם וַיִּֽתְחַבְּא֣וּ הָעָ֗ם בַּמְּעָר֤וֹת וּבַֽחֲוָחִים֙ וּבַסְּלָעִ֔ים וּבַצְּרִחִ֖ים וּבַבֹּרֽוֹת׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובחוחים" - מקום קבוצת חוחים שפינ"י בלע"ז

"ובצרחים" - פליישי"ץ בלע"ז

"ובבורות" - גומות

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"צר" - מלשון צרה

"נגש" - נדחק ונלחץ כמו (ישעיהו נג ז) נגש והוא נענה

"ובחוחים" - בין הקוצים כמו (שיר השירים ב ב) כשושנה בין החוחים

"ובצריחים" - מגדלים גבוהים וכן (שופטים ט מו) צריח בית אל 

מצודת דוד

"ויתחבאו" - החביאו את עצמן

"כי נגש העם" - נלחצו מפלשתים

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

השאלות (ו - ז) תחלה אמר שישראל צעקו אחרי שאול, ופה אמר שהתחבאו. ומז"ש וכל העם חרדו אחריו?:

"ואיש". ספר כי "איש ישראל ראו", והרגישו בצרתם. וזה מארבעה טעמים, א] "כי נגש העם", כי כבר נגשו מפלשתים שחנו על עריהם ולחצו אותם בענין שכבר היתה המדינה בידם, ב] כי "ויתחבאו העם", שהאלף שהיה במכמש לא לחמו רק התחבאו במערות ובחוחים מיראתם: