מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כבאכם העיר כן תמצאון אתו בטרם יעלה הבמתה לאכל כי לא יאכל העם עד באו כי הוא יברך הזבח אחרי כן יאכלו הקראים ועתה עלו כי אתו כהיום תמצאון אתו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כְּבֹאֲכֶם הָעִיר כֵּן תִּמְצְאוּן אֹתוֹ בְּטֶרֶם יַעֲלֶה הַבָּמָתָה לֶאֱכֹל כִּי לֹא יֹאכַל הָעָם עַד בֹּאוֹ כִּי הוּא יְבָרֵךְ הַזֶּבַח אַחֲרֵי כֵן יֹאכְלוּ הַקְּרֻאִים וְעַתָּה עֲלוּ כִּי אֹתוֹ כְהַיּוֹם תִּמְצְאוּן אֹתוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כְּבֹאֲכֶ֣ם הָעִ֣יר כֵּ֣ן תִּמְצְא֣וּן אֹת֡וֹ בְּטֶ֩רֶם֩ יַעֲלֶ֨ה הַבָּמָ֜תָה לֶאֱכֹ֗ל כִּ֠י לֹֽא־יֹאכַ֤ל הָעָם֙ עַד־בֹּא֔וֹ כִּי־הוּא֙ יְבָרֵ֣ךְ הַזֶּ֔בַח אַחֲרֵי־כֵ֖ן יֹאכְל֣וּ הַקְּרֻאִ֑ים וְעַתָּ֣ה עֲל֔וּ כִּי־אֹת֥וֹ כְהַיּ֖וֹם תִּמְצְא֥וּן אֹתֽוֹ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כבואכם העיר כן וגו'" - מאריכות היו בדברים כדי להסתכל ביופיו של שאול

"הבמתה" - תרגם יונתן לבית אסחרותא משחרבה שילה הותרו הבמות והיו מקריבין שלמים בבמה ואוכלים יחד

"כי הוא יברך הזבח" - תרגם יונתן ארי הוא פריס מזונא בוצע על המזון על השלמים מברכין באכילתם ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו לאכול את הזבח

"כהיום" - כאשר היום קיים

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"הקרואים" - המזומנים להסעודה והוא מלשון קריאה

"כהיום" - כהעת הזאת כי יום יאמר גם על ענין עת וכן (במדבר ח יז)ביום הכותי והכ"ף באה לאמתת הדבר 

מצודת דוד

"כהיום" - כהעת הזאת תמצאון אותו ואמרו רבותינו ז"ל (ברכות מח ב) שהנערות האריכו בדבריהן להסתכל ביפיו של שאול

"יברך הזבח" - יברך על הזבח הברכה הראויה לה והוא אשר קדשנו במצותיו וצונו לאכול הזבח

"כי לא יאכל העם" - רצה לומר לזה מהר ולך כי לא הרבה יתעכב בביתו כי לא יאכל העם עד בואו וימהר לבוא שמה שלא יתאחרו הקרואים בעבורו

"כן תמצאון" - רצה לומר עדיין יהיה בביתו ולא עלה הבמה ותמצאון אותו בביתו

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

השאלות (יב - יג) הנה האריכו לשון בלא הבנה, יש, הנה לפניך, והוסיף כבואכם העיר כן תמצאון אותו, ואמר שלישית כי אותו כהיום תמצאון אותו. ומלבד זה, הלשון דחוק

ובלתי מסודר: