כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אל תתן את אמתך לפני בת בליעל כי מרב שיחי וכעסי דברתי עד הנה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אַל תִּתֵּן אֶת אֲמָתְךָ לִפְנֵי בַּת בְּלִיָּעַל כִּי מֵרֹב שִׂיחִי וְכַעְסִי דִּבַּרְתִּי עַד הֵנָּה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אַל־תִּתֵּן֙ אֶת־אֲמָ֣תְךָ֔ לִפְנֵ֖י בַּת־בְּלִיָּ֑עַל כִּֽי־מֵרֹ֥ב שִׂיחִ֛י וְכַעְסִ֖י דִּבַּ֥רְתִּי עַד־הֵֽנָּה׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

לָא תַכְלִים יַת אַמְתָךְ קֳדָם בַּת רִשְׁעָא אֲרֵי מִסְגֵי אַקְנָיוּתִי וְאַרְגִיזוּתִי אוֹרְכִית בִּצְלוֹ עַד כְּעַן:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תתן את אמתך" - כלפי שאמרה לו דבר קשה חזרה ופייסתו שלא יתננה הפקר ובזיון לפני צרתה בת בליעל

"כי מרוב שיחי" - דברתי לפניך קושי

"שיחי" - יש מקומות שהוא לשון אנינות לב דבר אחר

"מרוב שיחי" - כתרגומו ארי מסגי אקניותי וארגיזותי אורכית בצלו עד כען

"וכעסי" - שצרתי מכעסת אותי

"אל תתן" - לשון מסירה כמו (תהלים כז יב) אל תתנני בנפש צרי

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אל תתן" - ענין האמירה על הדבר כמו (לקמן יח ח) ולי נתנו האלפים

"לפני בת בליעל" - כמו לבת בליעל ודוגמתו (קהלת ה ה)ואל תאמר לפני המלאך ומשפטו להמלאך

"בליעל" - בלי עול של מקום

"שיחי" - ענין ספור התלאות כמו (תהלים קב א)ולפני ה' ישפוך שיחו

"עד הנה" - עד הזמן הזה 

מצודת דוד

"כי מרוב שיחי וכעסי" - כי בעבור רוב ספור התלאות והכעס אשר פנינה מכעסת אותי דברתי לפני ה' עד הנה היות רבים הם

"אל תתן" - אל תחשבני לבת בליעל לבוא שכורה לבית ה' כלומר אם האמת כדבריך מה לי להאריך בתפלה כל כך

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"אל". ר"ל ובכ"ז "אל" תתן את אמתך לפני בת בליעל, כי תש"אל" אחר שהתפללתי לה' לבדו בלי אמצעי למה הארכתי בתפלה, השיבה שזה היה מסבה אחרת, "כי מרב"