מ"ג שמואל א א טז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אל תתן את אמתך לפני בת בליעל כי מרב שיחי וכעסי דברתי עד הנה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אַל תִּתֵּן אֶת אֲמָתְךָ לִפְנֵי בַּת בְּלִיָּעַל כִּי מֵרֹב שִׂיחִי וְכַעְסִי דִּבַּרְתִּי עַד הֵנָּה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אַל־תִּתֵּן֙ אֶת־אֲמָ֣תְךָ֔ לִפְנֵ֖י בַּת־בְּלִיָּ֑עַל כִּֽי־מֵרֹ֥ב שִׂיחִ֛י וְכַעְסִ֖י דִּבַּ֥רְתִּי עַד־הֵֽנָּה׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

לָא תַכְלִים יַת אַמְתָךְ קֳדָם בַּת רִשְׁעָא אֲרֵי מִסְגֵי אַקְנָיוּתִי וְאַרְגִיזוּתִי אוֹרְכִית בִּצְלוֹ עַד כְּעַן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל תתן את אמתך" - כלפי שאמרה לו דבר קשה חזרה ופייסתו שלא יתננה הפקר ובזיון לפני צרתה בת בליעל

"כי מרוב שיחי" - דברתי לפניך קושי

"שיחי" - יש מקומות שהוא לשון אנינות לב דבר אחר

"מרוב שיחי" - כתרגומו ארי מסגי אקניותי וארגיזותי אורכית בצלו עד כען

"וכעסי" - שצרתי מכעסת אותי

"אל תתן" - לשון מסירה כמו (תהלים כז יב) אל תתנני בנפש צרי

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כי מרוב שיחי וכעסי" - כי בעבור רוב ספור התלאות והכעס אשר פנינה מכעסת אותי דברתי לפני ה' עד הנה היות רבים הם

"אל תתן" - אל תחשבני לבת בליעל לבוא שכורה לבית ה' כלומר אם האמת כדבריך מה לי להאריך בתפלה כל כך

מצודת ציון

"אל תתן" - ענין האמירה על הדבר כמו (לקמן יח ח) ולי נתנו האלפים

"לפני בת בליעל" - כמו לבת בליעל ודוגמתו (קהלת ה ה)ואל תאמר לפני המלאך ומשפטו להמלאך

"בליעל" - בלי עול של מקום

"שיחי" - ענין ספור התלאות כמו (תהלים קב א)ולפני ה' ישפוך שיחו

"עד הנה" - עד הזמן הזה