מ"ג שמואל א א ח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאמר לה אלקנה אישה חנה למה תבכי ולמה לא תאכלי ולמה ירע לבבך הלוא אנכי טוב לך מעשרה בנים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֹּאמֶר לָהּ אֶלְקָנָה אִישָׁהּ חַנָּה לָמֶה תִבְכִּי וְלָמֶה לֹא תֹאכְלִי וְלָמֶה יֵרַע לְבָבֵךְ הֲלוֹא אָנֹכִי טוֹב לָךְ מֵעֲשָׂרָה בָּנִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֹּ֨אמֶר לָ֜הּ אֶלְקָנָ֣ה אִישָׁ֗הּ חַנָּה֙ לָ֣מֶה תִבְכִּ֗י וְלָ֙מֶה֙ לֹ֣א תֹֽאכְלִ֔י וְלָ֖מֶה יֵרַ֣ע לְבָבֵ֑ךְ הֲל֤וֹא אָֽנֹכִי֙ ט֣וֹב לָ֔ךְ מֵעֲשָׂרָ֖ה בָּנִֽים׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וַאֲמַר לָהּ אֶלְקָנָה בַּעֲלָהּ חַנָה לְמָה אַתְּ בַּכְיָא וּלְמָה לָא תֵיכְלִי וּלְמָה בָּאֵישׁ לִיךְ לִיבֵּךְ הֲלָא רְעוּתִי טָבָא לִיךְ מַעֲשְׂרָא בְּנִין:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אנכי טוב לך" - מחבבך

"מעשרה בנים" - שילדה לי פנינה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויאמר לה". ספר שפעם אחד רצה אלקנה לנחמה, ויען ראה ממנה שלשה דברים, א] "שבכתה", לכן אמר "למה תבכי", ב] ולא תאכל, לז"א "ולמה לא תאכלי", ג] גם כעס, לזה אמר "ולמה ירע לבבך". אמר אליה הלא סיבת הרעם הזה הוא מצד התוחלת הממושכה שע"י שתקוי לבנים ולא באה תקותך לכן תזכרי בצערך, מה בכך, הלא גם אם תתיאשי מהוליד (כי גם הוא כבר נואש אז מזה) "הלא אנכי טוב לך מעשרה בנים", כי האשה אינה מצווה על פריה ורביה, ואי דבעית חוטרא לידא ומרא לקבורה הלא אנכי טוב לעזר

ולמגן:

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הלא אנכי" - תרגם יונתן הלא רעותי רצה לומר הלא רצוני אליך ואהבתי לך טובה היא לך מאלו ילדת עשרה בנים

"ולמה ירע לבבך" - למה יהיה לבבך נשבר מתוגיון חסרון בנים

מצודת ציון

"ירע" - ענין שבר כמו (איוב לד כד)ירע כבירים לא חקר

<< · מ"ג שמואל א · א · ח · >>