מ"ג שופטים א ו

מקראות גדולות שופטים


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וינס אדני בזק וירדפו אחריו ויאחזו אתו ויקצצו את בהנות ידיו ורגליו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיָּנָס אֲדֹנִי בֶזֶק וַיִּרְדְּפוּ אַחֲרָיו וַיֹּאחֲזוּ אֹתוֹ וַיְקַצְּצוּ אֶת בְּהֹנוֹת יָדָיו וְרַגְלָיו.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיָּ֙נׇס֙ אֲדֹ֣נִי בֶ֔זֶק וַֽיִּרְדְּפ֖וּ אַחֲרָ֑יו וַיֹּאחֲז֣וּ אוֹת֔וֹ וַֽיְקַצְּצ֔וּ אֶת־בְּהֹנ֥וֹת יָדָ֖יו וְרַגְלָֽיו׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וַעֲרַק אֲדֹנִי בֶזֶק וּרְדָפוּ בַּתְרוֹהִי וַאֲחַדוּ יָתֵיהּ וְקַצִיצוּ יַת קַרְסֻלֵי יְדוֹהִי וְרַגְלוֹהִי:

רד"ק (כל הפרק)(כל הפסוק)

וינס אדני בזק – ואמר אדני בזק מלעיל וביו"ד נוספת, רצונו לומר "אדון בזק". וכן אדני צדק – אדון צדק.

בהנות – מן בוהן ידו, ואינו ממשקלו אלא ממשקל לשון – לשונות. והוא האצבע הגס שבאצבעות.

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

והנה קצצו בהונות ידי אדני בזק ובהונות רגליו להפיל מורך על שאר המלכים, שיראו מלהילחם בישראל, עם שכבר סבב זה ה' יתברך להשיב לו מידה כנגד מידה כמו שזכר: כאשר עשיתי כן שלם לי אלהים.

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"ויקצצו" – ענין חתוך וכריתה כמו "וקצץ פתילם(שמות לט, ג).

"בהנות" – אצבעות אגודל כמו "בהן ידם הימנית(שמות כט, כ).

<< · מ"ג שופטים · א · ו · >>


רי"ף (ר' יעקב פידנקי)

וינס אדוני בזק – נראה שנס אחר שלכדו אותו, כי פסוק של מעלה אומר שמצאו אותו בבזק, ולכן קצצו את בהונות ידיו ורגליו כדי שיעמוד כפוף תחת ידם ולא ינוס עוד: