פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויהי אחרי מות יהושע ... מי יעלה לנו – לכבוש את הארץ אשר נשארה להיכבש.

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

וימצאו את אדני בזק – מלרע.

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

וינס אדני בזק – ואמר אדני בזק מלעיל וביו"ד נוספת, רצונו לומר "אדון בזק". וכן אדני צדק – אדון צדק. בהנות – מן בוהן ידו, ואינו ממשקלו אלא ממשקל לשון – לשונות. והוא האצבע הגס שבאצבעות.

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

וילחמו בירושלם – פירושו, וכבר נלחמו בו, כי בימי יהושע לכדו ירושלם כמו שפירשתי בספר יהושע, כי בכלל מלכי כנען אשר היכה יהושע הוא מלך ירושלים.

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

וכן וילך יהודה אל הכנעני – פירוש, וכבר הלך, כי בימי יהושע לכדו חברון ודביר. ודבר עתניאל פירשתי בספר יהושע.

פסוק לו

לפירוש "פסוק לו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וגבול האמרי" – גם זה לא הורישו בית יוסף מהסלע ולמעלה.