מ"ג שופטים א ז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאמר אדני בזק שבעים מלכים בהנות ידיהם ורגליהם מקצצים היו מלקטים תחת שלחני כאשר עשיתי כן שלם לי אלהים ויביאהו ירושלם וימת שם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֹּאמֶר אֲדֹנִי בֶזֶק שִׁבְעִים מְלָכִים בְּהֹנוֹת יְדֵיהֶם וְרַגְלֵיהֶם מְקֻצָּצִים הָיוּ מְלַקְּטִים תַּחַת שֻׁלְחָנִי כַּאֲשֶׁר עָשִׂיתִי כֵּן שִׁלַּם לִי אֱלֹהִים וַיְבִיאֻהוּ יְרוּשָׁלַ‍ִם וַיָּמָת שָׁם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֹּ֣אמֶר אֲדֹֽנִי־בֶ֗זֶק שִׁבְעִ֣ים ׀ מְלָכִ֡ים בְּֽהֹנוֹת֩ יְדֵיהֶ֨ם וְרַגְלֵיהֶ֜ם מְקֻצָּצִ֗ים הָי֤וּ מְלַקְּטִים֙ תַּ֣חַת שֻׁלְחָנִ֔י כַּאֲשֶׁ֣ר עָשִׂ֔יתִי כֵּ֥ן שִׁלַּם־לִ֖י אֱלֹהִ֑ים וַיְבִיאֻ֥הוּ יְרֽוּשָׁלַ֖͏ִם וַיָּ֥מׇת שָֽׁם׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וַאֲמַר אֲדֹנִי בֶזֶק שַׁבְעִין מַלְכִין קַרְסֻלֵי יְדֵיהוֹן וְרַגְלֵיהוֹן מְקַצְצִין הֲווֹ מְלַקְטִין לַחְמָא תְּחוֹת פָּתוֹרִי כְּמָא דְעַבְדִית כֵּן שַׁלֵים לִי יְיָ וְאַיְתוֹהִי לִירוּשְׁלֵם וּמִית תַּמָן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שבעים מלכים וגו'" - מכאן אתה למד מה גדולתן ועושרן של מלכי כנען שהרי אדני בזק לא היה כדאי למנות (יהושע יב) עם מלכי כנען בשם מלך וכתוב בו כן

"ויביאהו ירושלם" - שהלכו משם להלחם על ירושלים

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

וזכר שהביאוהו אחר זה בירושלים ומת שם. וכבר נלחמו בני יהודה בירושלים קודם זה ולכדו אותה, והכוה לפי חרב ואת העיר שלחו באש.

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויביאהו ירושלם" - כי משם הלכו להלחם בה

"מקצצים" - אשר צויתי לקצצם

"היו מלקטים" - משיורי המאכל הנופל תחת השלחן

מצודת ציון

"מלקטים" - לשון לקיטה.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

ויאמר:    הכיר בזה דין שמים ששלם לו כמדתו, ויען הודה פשעיו והכיר עונשי ה' מת כדרכו בדרך.

ויביאהו ירושלים:    כי משם הלכו להלחם על ירושלים והוליכוהו עמם ושם מת.

<< · מ"ג שופטים · א · ז · >>