כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויהי אחרי מות יהושע וישאלו בני ישראל ביהוה לאמר מי יעלה לנו אל הכנעני בתחלה להלחם בו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיְהִי אַחֲרֵי מוֹת יְהוֹשֻׁעַ וַיִּשְׁאֲלוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בַּיהוָה לֵאמֹר מִי יַעֲלֶה לָּנוּ אֶל הַכְּנַעֲנִי בַּתְּחִלָּה לְהִלָּחֶם בּוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַֽיְהִ֗י אַֽחֲרֵי֙ מ֣וֹת יְהוֹשֻׁ֔עַ וַֽיִּשְׁאֲלוּ֙ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל בַּיהֹוָ֖ה לֵאמֹ֑ר מִ֣י יַעֲלֶה־לָּ֧נוּ אֶל־הַֽכְּנַעֲנִ֛י בַּתְּחִלָּ֖ה לְהִלָּ֥חֶם בּֽוֹ׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וַהֲוָה בָּתַר דְמִית יְהוֹשֻׁעַ וּשְׁאִילוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּמֵימְרָא דַייָ לְמֵימַר מַן יִסַק לָנָא לְוַת כְּנַעֲנָאָה בְּקַדְמֵיתָא לְאַגָחָא קְרָבָא בֵּיהּ:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מי יעלה לנו אל הכנעני" - על מקומות שהפלנו בגורל ועדיין לא נכבשו

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויהי אחרי מות יהושע ... מי יעלה לנו – לכבוש את הארץ אשר נשארה להיכבש.

רלב"ג

לפירוש "רלב"ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ספר שאחרי מות יהושע, שאלו בני ישראל בה' – רצונו לומר באורים ותומים – מי מהשבטים יעלה בתחילה להלחם בכנעני הנשאר בארצות השבטים? וראוי שנדע שאין הרצון בזה שלא היו נשאלין באורים ותומים בימי יהושע, כי התורה העידה כי בימי יהושע גם כן ישאלו במשפט האורים. ואולי הרצון בזה שאחרי מות יהושע הוצרכו לשאול מי יעלה בתחילה, כי במלחמה הראשונה שורש גדול לשאר המלחמות, וזה שאם ינוצחו ישראל במלחמה הראשונה, יאמרו הנשאר מהגויים ההם "צר צלם מעליהם", ויתחזקו להלחם בהם. ואם ינצחו אותם, יפיל העניין מורך לב בגויים ההם וינצחום ישראל בקלות. ולזה בחר ה' שילחם תחילה מי שהוא ראוי יותר לנצח, והוא שבט יהודה. וסבב יהודה, שעלה אתו שמעון להלחם, כאשר נשארו בגבולו מהגויים ההם.

רבי ישעיה די טראני

לפירוש "רבי ישעיה די טראני" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מִי יַעֲלֶה [לָּנוּ אֶל הַכְּנַעֲנִי בַּתְּחִלָּה לְהִלָּחֶם בּוֹ]" – פירושו, שכל שבט ושבט היה עדיין הכנעני שרוי בתוכו, וכל שבט היה צריך להילחם בשלו. ושאלו באורים ותומים מי ילחם תחילה בשלו.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בתחלה" - לקחת חלקו אשר נפל בגורלו ועדיין לא כבש.

"מי יעלה לנו" - עם כי כל אחד נלחם בעבור חלקו, אמר לנו כי כאשר יעלה מי מהם בהכנעני ויגבר עליו יביא המורך בלבם והתועלת לכולם.

"בה'" - באורים ותומים.

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

(א-ג) למה לא שאלו זאת עד עתה מי העולה בתחלה? ולמה אמר לשמעון ולא לשבט אחר?:

וישאלו:    בחיי יהושע לא הוצרכו לשאול באורים ותומים כי יהושע סדר הכל עפ"י דברי ה'

וכמו שאמר חז"ל (עירובין דף סג עא) דכתיב ולפני אלעזר הכהן יעמד ולא מצאנו שנצרך לו יהושע, אבל במותו הוצרכו לשאול באורים ותומים. א) מי יעלה כי בחיי יהושע היה הוא המצביא את העם, עתה שאלו מי יעלה בתחלה,

ב) תחלה כבשו כולם ביחד, ועתה הוצרך כל שבט לכבוש את חלקו, כמו שאמר (יהושע יג) אנכי אורישם רק הפילה בנחלה, לכן שאלו מי יכבוש בתחלה שאם לא יצליח הראשון יאמר הכנעני כי במות יהושע נשתה גבורתם. ומפני שבחלק כל שבט נשארו עמים שלא כבשו עוד יספר פה איך נלחמו עמהם.

מנחת שי

לפירוש "מנחת שי" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ויהי – טעם המילה רביעי והוי"ו במאריך.


רי"ף (ר' יעקב פידנקי)

ויהי אחרי מות יהושע וישאלו – אחרי מיתתו הוצרכו לאורים ותומים, אבל בחייו לא הוצרכו, כמו שכתבתי בתחילת יהושע: