רבי ישעיה די טראני על שופטים א


פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מִי יַעֲלֶה [לָּנוּ אֶל הַכְּנַעֲנִי בַּתְּחִלָּה לְהִלָּחֶם בּוֹ]" – פירושו, שכל שבט ושבט היה עדיין הכנעני שרוי בתוכו, וכל שבט היה צריך להילחם בשלו. ושאלו באורים ותומים מי ילחם תחילה בשלו.

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וַיֹּאמֶר יְהוּדָה לְשִׁמְעוֹן אָחִיו" – פירושו: מפני שנחלת שמעון הייתה מובלעת בנחלת יהודה עזרו זה את זה.

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וַיֵּלֶךְ יְהוּדָה אֶל הַכְּנַעֲנִי" - נראה לי, שבימי יהושע היה זה. כדכתיב בספר יהושע: "ויבא יהושע בעת ההיא ויכרת את הענקים מן ההר מן חברון ומן דביר" (יהושע יא, כא).