<< · מ"ג עמוס · ט · ב · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אם יחתרו בשאול משם ידי תקחם ואם יעלו השמים משם אורידם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אִם יַחְתְּרוּ בִשְׁאוֹל מִשָּׁם יָדִי תִקָּחֵם וְאִם יַעֲלוּ הַשָּׁמַיִם מִשָּׁם אוֹרִידֵם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אִם־יַחְתְּר֣וּ בִשְׁא֔וֹל מִשָּׁ֖ם יָדִ֣י תִקָּחֵ֑ם וְאִֽם־יַעֲלוּ֙ הַשָּׁמַ֔יִם מִשָּׁ֖ם אוֹרִידֵֽם׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

אִם יְדַמוּן לְאִטַמָרָא כִּדְבִשְׁאוֹל מִתַּמָן בְּמֵימְרִי יַדְבְּרִינוּן סַנְאֵיהוֹן וְאִם יִסְקוּן בְּטוּרִין דְרָמִין עַד צֵית שְׁמַיָא מִן תַּמָן בְּמֵימְרִי יַחֲתוּנוּן:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם יחתרו בשאול" - אם ידמון לאיטמרא כדבשאול

"ידי תקחם" - במימרי ידברינון שנאיהון

"ואם יעלו השמים" - ואם יסקון בטורין רמין עד צית שמיא מתמן במימרי יחתונון

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"יחתרו" - ענין חפירה בקרקע כמו חתר בחשך בתים (איוב כ"ד)

"בשאול" - בקבר עמוק 

מצודת דוד

"משם אורידם" - להיות נמצאים ביד העכו"ם

"אם יחתרו בשאול" - אם יעשו לעצמם מחתרת בשאול ר"ל בעומק הארץ להסתתר שמה הנה ידי תקחם משם למסרם ביד האויב והוא ענין מליצה ור"ל שלא יועילו לעצמם בשום תחבולה להנצל מיד העכו"ם

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אם יחתרו", מפרש מ"ש אל ינוס להם נס, שלא יועיל להם כל אופני הניסה, אם יעשו מחתרת בחפירה עמוקה כשאול להסתתר שם, "משם ידי תקחם" ואמסרם ליד אויב, "ואם יעלו השמים", ר"ל לראש ההרים הגבוהים אשר ראשם בשמים, משם "אורידם" ליד האויב:

ביאור המילות

"שאול". מקום עמוק באדמה שם יחתור מחתרת להתחבא שם:
 

<< · מ"ג עמוס · ט · ב · >>