מ"ג עמוס ח ו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לקנות בכסף דלים ואביון בעבור נעלים ומפל בר נשביר

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לִקְנוֹת בַּכֶּסֶף דַּלִּים וְאֶבְיוֹן בַּעֲבוּר נַעֲלָיִם וּמַפַּל בַּר נַשְׁבִּיר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לִקְנ֤וֹת בַּכֶּ֙סֶף֙ דַּלִּ֔ים וְאֶבְי֖וֹן בַּעֲב֣וּר נַעֲלָ֑יִם וּמַפַּ֥ל בַּ֖ר נַשְׁבִּֽיר׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

לְמִקְנֵי בְּכַסְפָּא מִסְכְּנַיָא חֲשִׁיכַיָא בְּדִיל דְיַחְסְנוּן וּמֵהַמְמַת עִבּוּרָא נְזַבֵּן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בעבור נעלים" - בדיל דיחסנון

"ומפל בר נשביר" - ומהממת עיבורא נזבין את הפסולת שנפל מן החטים בנפה נמכור ביוקר לעניים

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"לקנות", עד שיחסר להדלים לחם ואז נקנה אותם בכסף לעבדים, ואת "האביון" שגרוע מדל נקנה "בעבור נעלים" ר"ל בדבר מועט, ואז לא נמכור עוד בר שהיא תבואה נקיה רק "נשביר מפל בר" הפסולת הנופל מהכברה גם בעד זה נקבל מחיר רב:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ומפל בר נשביר" - עוד היו אומרים לא נמכור להם תבואה נקיה אלא נערב בה הפסולת שמפילין מן התבואה בשעה שמרקדין אותה בנפה וכברה והם בע"כ יקנו עם הפסולת

"בעבור נעלים" - ר"ל נקנה אותה בדבר מועט בעבור זוג מנעלים

"לקנות בכסף דלים" - ר"ל נקח מהם כל כספם ברמיה עד שלא ישאר מאומה בידם ונקנה אותם בכסף לעשות עמהם עבודה

מצודת ציון

"נעלים" - מנעלי הרגל

"ומפל" - מל' הפלה

<< · מ"ג עמוס · ח · ו · >>