מ"ג משלי לא כד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
סדין עשתה ותמכר וחגור נתנה לכנעני

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
סָדִין עָשְׂתָה וַתִּמְכֹּר וַחֲגוֹר נָתְנָה לַכְּנַעֲנִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
סָדִ֣ין עָ֭שְׂתָה וַתִּמְכֹּ֑ר
  וַ֝חֲג֗וֹר נָתְנָ֥ה לַֽכְּנַעֲנִֽי׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לכנעני" - תגר.

לפי המשל (נכתב במקור בסוף פרק לא):

"סדין עשתה" - לבוש תפארת נותנת לחכמים.

"וחגור נתנה לכנעני" - למי/לפי שהוא חגור בסחורתה, נותנה אזור למתניהם.

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"סדין עשתה ותמכר וחגור". אשר עשתה נתנה לסוחר למוכרו לו כדי שיהיה לה הון לקנות בו ככל אשר תשאל נפשה:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"סדין וגו'" - מלבד מה שעשתה לצרכה, עשתה למכור לתגרים.

מצודת ציון

"סדין" - מין לבוש עשוי להתעטף.

"וחגור" - חגורה ואזור.

"לכנעני" - תגר, כמו (בראשית לח): "בת איש כנעני".


לפי המשל (נכתב במקור בסוף פרק לא):

"סדין" - חקרה והשכילה מדעתה דברים נפלאים, ומאורה תשפיע להניק לזולת במחיר מושכלות אחרות.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)(כד-כה) "סדין" הסדין אשר עשתה ותמכור לסחורה וכן החגור אשר ארגה ונתנה לכנעני כדי לחלק את המעות לעניים, הסדין הזה הוא "עוז והדר לבושה ליום אחרון, ובו תשחק ליום אחרון", שהמצוה יהיה לה לבוש רוחני שבו תתלבש עת תפשוט בגדיה החומריים:

דרך המושכל

(כד) "סדין", הסדין אשר עשתה ותמכור, שהוא הבגד שארגה ע"י דרכי הבינה שבו יארוג המושכלות איש אל אחיו, ותמכור, כי הבינה נמשלה למסחר כמ"ש קנות בינה נבחר מכסף כמש"ש, וגם מה שלמדה דרכי בינתה לאחרים שבזה תרויח ג"כ כמ"ש ומתלמידי יותר מכולם, והחגור אשר נתנה לכנעני, הוא בהנהגה בין טוב לרע שהוא ע"י החכמה שזה נמשל לחגור שאוזר את המתנים בגבורה, כן בחכמה יתגבר בעוז על היצר לעשות חיל וזאת נתנה לכנעני שילמדו אחרים ממעשיה בזה:


 

<< · מ"ג משלי · לא · כד · >>