פתיחת התפריט הראשי
מקראות גדולות משלי


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מרבדים עשתה לה שש וארגמן לבושה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מַרְבַדִּים עָשְׂתָה לָּהּ שֵׁשׁ וְאַרְגָּמָן לְבוּשָׁהּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מַרְבַדִּ֥ים עָֽשְׂתָה־לָּ֑הּ
  שֵׁ֖שׁ וְאַרְגָּמָ֣ן לְבוּשָֽׁהּ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מרבדים" - מצעות נאות למטה כמו מרבדים רבדתי (לעיל ז)

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"שש וארגמן לבושה". רוצה לומר בגדים חמודי' ונקיים במדות המשובחות לא בגדים צואים במדות המגונות:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"והיא" בעצמה מרבדים עשתה לה, שהם תכשיטין יקרים, ושש וארגמן לבושה, כי נתן ה' לה הון ועושר ושלח ברכה במעשה ידיה:

דרך המושכל

(כב)" מרבדים", וגם עשתה לה לעצמה תכשיטים מהשכלות שהשכילה בחייה שיתעצמו בה ויקשטו אותה, ולבושה הרוחני הוא משש וארגמן, שהיא מליצה על החלוקא דרבנן ובגדי הוד והדר לתפארת:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"מרבדים" - מצעות נאות עשתה לעצמה, ולובשת מלבושי שש וארגמן אשר עשתה ממעשה ידיה.

מצודת ציון

"מרבדים" - מצעות המטות, וכן (משלי ז): "מרבדים רבדתי".

"שש" - פשתן משובח.

"וארגמן" - צבוע בצבע אדום ושמו ארגמן, כמו (שמות כה): "ותכלת וארגמן... ושש".


לפי המשל (נכתב במקור בסוף פרק לא):

"מרבדים" - על כי הרבתה מעשים ישרים ונכוחים, תתעדן בדשן בעולם הגמול.

<< · מ"ג משלי · לא · כב · >>