מ"ג משלי לא יח


<< · מ"ג משלי · לא · יח · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
טעמה כי טוב סחרה לא יכבה בליל [בלילה] נרה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
טָעֲמָה כִּי טוֹב סַחְרָהּ לֹא יִכְבֶּה בליל [בַלַּיְלָה] נֵרָהּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
טָ֭עֲמָה כִּי־ט֣וֹב סַחְרָ֑הּ
  לֹא־יִכְבֶּ֖ה בליל בַלַּ֣יְלָה נֵרָֽהּ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

לפי המשל (נכתב במקור בסוף פרק לא):

"טעמה" - דיבורה.

"לא יכבה בלילה נרה" - בליל כתיב, חסר ה: בליל שימורים, שנגפו המצריים, האירה לישראל והגינה עליהם.

רלב"ג

לפירוש "רלב"ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"טעמה". הכירה כי סחרה הוא טוב מצד הפרי המגיע ממנו לשכל ולזה תנהיג בזריזו' בשרותו עד שלא יכבה נרו בלילה להתרחק מן העצלה:  

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"טעמה וגו'" - כאשר יעצה בעצמה כי טוב סחרה למצוא בה ריוח, אז לא יהיה נרה כבוי בלילה, ועוסקת בסחורה אף בלילה. 

מצודת ציון

"טעמה" - ענין עצה, כמו (איוב יב כ): "וטעם זקנים יקח".

לפי המשל (נכתב במקור בסוף פרק לא):

"טעמה" - כאשר תחל לחקור במושכלות ותמצא מוצא הדבר, אז לא תרפה ידיה ולא תשקוט עד תבוא אל התכלית, ולא יעצרנה עומק המושג, כי תתחכם להאיר המאפל, לצרוף וללבן.

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"טעמה", גם לא תיחד מסחרה רק בעבור הערב והמועיל לצורך עצמה, כי "טעמה כי טוב סחרה", שתוכל לעשות בו גם את הטוב כמו צדקה וג"ח, וע"כ "לא יכבה בלילה נרה" ותוסיף אומץ במלאכתה כדי שיהיה לה מעות גם על מצות ומע"ט:

דרך המושכל

(יח) "טעמה", וחוץ ממה שתשלים א"ע תעשה בו מסחר, והוא מה שתשתדל להשלים את אחרים בין בעיון בין במעשה, שאז זכות הרבים תלוי בו, וכל מה שירויחו המה יהיה לו חלק עמהם כי הוא גרם זה וה"ז כסוחר שמרויח, וסחרה זה טוב מכל הסחורות שהוא ריוח המתמיד, וז"ש כי לא יכבה בלילה נרה שגם אחר המות תאיר נרו באישון חשך, כי המצות שיקיימו על ידו וההלכות שיאמרו על שמו הם יאירו נרו נר מצוה, ותורה אור לעולם ועד:  

<< · מ"ג משלי · לא · יח · >>