מ"ג משלי לא טו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה וחק לנערתיה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַתָּקָם בְּעוֹד לַיְלָה וַתִּתֵּן טֶרֶף לְבֵיתָהּ וְחֹק לְנַעֲרֹתֶיהָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַתָּ֤קׇם ׀ בְּע֬וֹד לַ֗יְלָה
  וַתִּתֵּ֣ן טֶ֣רֶף לְבֵיתָ֑הּ
  וְ֝חֹ֗ק לְנַעֲרֹתֶֽיהָ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"טרף" - מזון.

"וחוק" - הוא מזון הקצוב להם.

לפי המשל (נכתב במקור בסוף פרק לא):

"ותקם בעוד לילה" - משכימים באשמורת.

"ותתן טרף לביתה" - שונה הרב לתלמידים החוק הקצוב להם.

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ותקם בעוד לילה". בחריצות וזריזות, "לתת טרף לביתה וחוק לנערותיה" להעמיד בריאות הגוף, כי בו יעמוד בריאות הנפש.

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ותקם", ואם עוסקת בצרכי הבית פנימה, תקים בעוד לילה להכין טרף ומזון לבני ביתה וחק קצוב לנערותיה כי בני בית יקבלו בלי קצבה, והמשרתים יקבלו חק קצבה:

דרך המושכל

(טו) "ותקם בעוד לילה", וגם בעוה"ז שהאור הרוחני והשכלי ערפל חתולתו, כי החומר וטבעיו מחשיכים בעד נוגה השכל והשגת הנשמה, בכ"ז תקום משנת החומר ותתעורר מתרדמתו, ותתן טרף לביתה, הוא לימוד התורה שהוא מזון בני ביתה שהם כחות השכל והבינה, וחק לנערותיה הם קיום המצות שהם החקים הנתונים להנהגת החומר וטבעיו בצד שהם נערות הנפש המשרתים אותה בעבודתה בקדש:


ביאור המילות

"טרף", מזון.

" וחק", דבר קצוב, כמו כי חק לכהנים מאת פרעה:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"בעוד לילה" - קודם אור היום.

"ותתן" - מחלקת מזון לבני ביתה.

"וחוק" - מזון הקצוב תחלק לנערותיה.


לפי המשל (נכתב במקור בסוף פרק לא):

"ותקם" - עודנה נבוכה ומשוטטת בדבר המחקר, עוד חשכו נגוהות ההיקש וזהרי ההשכלה, תמצא אז בדרך עיונה דברים מושכלים בחכמות אחרות.

<< · מ"ג משלי · לא · טו · >>