<< · מ"ג משלי · כ · כא · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
נחלה מבחלת [מבהלת] בראשנה ואחריתה לא תברך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
נַחֲלָה מבחלת [מְבֹהֶלֶת] בָּרִאשֹׁנָה וְאַחֲרִיתָהּ לֹא תְבֹרָךְ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
נַ֭חֲלָה מבחלת מְבֹהֶ֣לֶת בָּרִאשׁוֹנָ֑ה
  וְ֝אַחֲרִיתָ֗הּ לֹ֣א תְבֹרָֽךְ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נחלה מבוהלת בראשונה" - שנבהל למהר וליטול תחלה כגון בני גד ובני ראובן שמהרו לטול חלקם בעבר הירדן ודברו בבהלה שנאמר גדרות צאן נבנה למקנינו פה וערים לטפנו (במדבר לב) עשו את העיקר טפל שהקדימו צאנם לטפם "ואחריתה לא תבורך" - שגלו כמה שנים קודם שאר השבטים כמו שמפורש בסדר עולם ובמדרש רבי תנחומא בשנת שתים לאחז ויער ה' את רוח מלך אשור וגו' ושאר שבטים גלו בשנת שש לחזקיהו היא התשיעית להושע בן אלה

רלב"ג

לפירוש "רלב"ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נחלה מבהלת". הנה הצלחת הנחלה היא נבהלת בראשונה כי היא באה לאדם תכף ובזולת עמל ולזה תמצא כי אחריתה לא תבורך כי מפני שלא עמל בה היורש לא תיקר בעיניו ולא ישתדל מאד לשמרה ובזה האופן ישחית נחלתו בקלות וזה דבר מפורסם מאד מענין הירושה והנחלה והנה העיר בזה כי הקנינים מהחכמה אשר יעמול האדם יותר בהשגתם הם יותר יקרים מהמושכלות אשר יגיעו בקלות וההצלחה המגעת מהם היא יותר עצומה ואשר ירצו להשיג ההשגות בזולת עמל וחקירה ושקידה הנה אחריתה לא תבורך כי זה יהיה סבה אל שישתבשו בהשגותיהם ולא יקנו מהם הצלחה כי אם הפכה:  

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"נחלה מבוהלת" - נחלה הבאה לאדם בראשית בבהלה ובחפזון ופתאום, עם כי ישמחו בעליה, הנה אחריתה לא תבורך, כי שלטה בה עינא בישא ואין בה סימן ברכה.

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נחלה מבוהלת בראשונה ואחריתה לא תבורך", כי מעות ירושה ומציאה אין בהם ברכה כמ"ש חז"ל, כי לא יבורך רק קנין הבא ע"י השתדלות לא ע"פ מקרה, וכ"ש הירושה הבאה קודם הזמן, שזה כדרך מציאה שלא יתברך מצד שני ענינים,
  • א) מצד שהיא "נחלה",
  • ב) מצד שהיא "מבוהלת בראשונה" קודם זמנה, ולכן "אחריתה לא תבורך", ובא"ז לא יהיה לו הצלחה בירושתו:

ביאור המילות

"מבהלת". ממהרת, כמו ויבהילו את המן:
 

<< · מ"ג משלי · כ · כא · >>