מ"ג משלי כט כג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
גאות אדם תשפילנו ושפל רוח יתמך כבוד

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
גַּאֲוַת אָדָם תַּשְׁפִּילֶנּוּ וּשְׁפַל רוּחַ יִתְמֹךְ כָּבוֹד.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
גַּאֲוַ֣ת אָ֭דָם תַּשְׁפִּילֶ֑נּוּ
  וּשְׁפַל־ר֗֝וּחַ יִתְמֹ֥ךְ כָּבֽוֹד׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יתמוך כבוד" - יקרב אל הכבוד ותומך בו תמיד

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"גאות אדם". הנה גאות האדם תביאהו אל ההשפלה כי יקח לעצמו מדרגה בלתי ראויה ויהיה זה סבה אל שיורידוהו הגדולים אשר שם משם וישפילוהו יותר מהראוי לו וזה מבואר מאד מהחוש ומי שהוא שפל הנה בשפלותו ובענותו יתמוך ויחזק הכבוד לו כי יכבדוהו האנשים מאד ויועילוהו בראותם השפלתו עצמו מאד בפניהם:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"גאות אדם תשפילנו, המתגאה" מראה שאינו מבין ערכו שהוא ציץ נובל וכאין נחשב, וזה עצמו "תשפילנו, והשפל רוח" שהוא הקצה ההפך מן הגאוה, "יתמוך כבוד" וגם יהיה זה דרך גמול ועונש כמ"ש לפני שבר גאון וכו':


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"תשפילנו" - הגאוה עצמה תהיה סיבה להשפיל אותו.

"יתמוך" - שוען הוא את הכבוד שלא יפול ממנו.

<< · מ"ג משלי · כט · כג · >>