מ"ג משלי כט כא


<< · מ"ג משלי · כט · כא · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מפנק מנער עבדו ואחריתו יהיה מנון

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מְפַנֵּק מִנֹּעַר עַבְדּוֹ וְאַחֲרִיתוֹ יִהְיֶה מָנוֹן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מְפַנֵּ֣ק מִנֹּ֣עַר עַבְדּ֑וֹ
  וְ֝אַחֲרִית֗וֹ יִהְיֶ֥ה מָנֽוֹן׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מפנק מנער עבדו" - יצר הרע "מנון" - שליט וכן לפני שמש ינון שמו (תהלים עב) וכן כל נין שבמקרא שהנין קם תחת אביו לשלוט בנכסיו

רלב"ג

לפירוש "רלב"ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מפנק מנער עבדו". אשר יתן לעבדו תענוג בקטנו הנה לא יקוה שישרתהו אך יהיה אדון לו וזה הערה שלא יתן האדם תענוגיו בעת הקוטן לכח המתעורר אל התאוות הגופיות אשר הוא ראוי שיהיה עבד לשכל האנושי כי אם יעשה הענין כן הנה הוא ישיב המלכות והשררה אליו באחרית ויהיה השכל עבדו תחת היותו ראוי להיות מושל עליו:  

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מפנק" - המענג את עבדו מנערותו עודו לא נטה שכמו לסבול עול עבדות, הנה באחרית ימיו יהיה הוא שר ושליט על האדון, כי יגבה לבו ויחדל מן המלאכה, והוא מוטל על האדון לתת לו די מחסורו. 

מצודת ציון

"מפנק" - ענין עונג ועדון, כמו (בראשית מט): "מעדני מלך", תרגם אונקלוס "תפנוקי מלכין".

"מנון" - שר ושליט, כמו (תהלים עב): "לפני שמש ינון שמו".

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מפנק מנוער עבדו, מי שמפנק עבדו" בל יעשה מלאכה "מנער", ע"י שהוא נער עדיין ואין בו כח, אז "אחריתו יהיה מנון", יהיה לו בו אונאה, כי יהיה בטל ממלאכה תמיד, אדרבה צריך להרגילו למלאכה ועבודה מנעוריו, שאז יהיה שוה כספו שנתן בעדו. והנמשל מי שמפנק הגוף שהוא עבד של הנפש בל יעבוד ויעמול בתורה ומצות מנערותו, כן ירפו ידיו גם בבואו בשנים, כי צריך להרגיל א"ע בעמל מנערותו:

ביאור המילות

"מפנק". תרגום מעדני מלך תפנוקי מלכא.

"מנון". שרשו ינה מענין אונאה:
 

<< · מ"ג משלי · כט · כא · >>