מ"ג משלי כח יג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מכסה פשעיו לא יצליח ומודה ועזב ירחם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מְכַסֶּה פְשָׁעָיו לֹא יַצְלִיחַ וּמוֹדֶה וְעֹזֵב יְרֻחָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מְכַסֶּ֣ה פְ֭שָׁעָיו לֹ֣א יַצְלִ֑יחַ
  וּמוֹדֶ֖ה וְעֹזֵ֣ב יְרֻחָֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומודה ועוזב" - מודה פשעיו ועוזבם משוב בם עוד

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"מכסה פשעיו". מי שמכסה פשעיו ומעלים אותם כשיחקרו אותם מהם לא יצליח כי זה יהיה סבה אל שישקר בפשעו או שישיגהו בושת כשימצא בהם הפך דבריו ואמנם מי שכבר חטא ומודה ועוזב דרכיו הרעים ירוחם ויהיה שיהיה פשעו לש"י או לאדם כי כבר ירחם עליו מי שפשע בו בראותו אותו מתחרט על מה שעשה מזה:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"מכסה פשעיו לא יצליח", מי שעוסק לכסות פשעיו, לא יצליח בכיסוי הזה כי תגלה רעתו בקהל ואז לא ירחמו עליו, אחר שראו שאינו מתחרט על רעתו, כי עוסק להעלימה מבני אדם הגם שידועים לה', אבל מי "שמודה" על פשעיו ומקבל עליו "לעזב" דרכו, זה סימן שהוא מתחרט ומתנחם, הוא "ירוחם":


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"מכסה" - המכחש פשעיו, לומר 'לא עשיתי מאומה רע';

"ומודה ועוזב" - המודה שפשע ועוזב אותו ולא יפשע עוד, ירוחם מה' ומעביר פשעיו.

<< · מ"ג משלי · כח · יג · >>