מ"ג משלי כח יב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בעלץ צדיקים רבה תפארת ובקום רשעים יחפש אדם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בַּעֲלֹץ צַדִּיקִים רַבָּה תִפְאָרֶת וּבְקוּם רְשָׁעִים יְחֻפַּשׂ אָדָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בַּעֲלֹ֣ץ צַ֭דִּיקִים רַבָּ֣ה תִפְאָ֑רֶת
  וּבְק֥וּם רְ֝שָׁעִ֗ים יְחֻפַּ֥שׂ אָדָֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יחופש אדם" - יתחפש בכל מיני עלילות

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"בעלוץ צדיקים". ובהצלחתם רבה תפארת בעולם כי הם ינהיגו האדם הנהגה ישרה ומשובחת ובתקומת הרשעים ורוממותם ירבה קלות בעולם כי מפני ידיעתם איך יעשו הרעות ישתדלו לחפש ולהראות כי גם הטובים עושים אותם הפעולות כי מחשבתם שתהיה הנהגת זולתם כהנהגתם כאמרו ומוכיח לרשע מומו או ירצה בזה כי בקום רשעים יחופש אדם לפי שכבר יסתר מפחדו כאומרו בקום רשעים יסתר אדם ולזה יחופש במקומות אם יוכלו למוצאו:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)
ביאור המילות

"יחפש". כמו התחפש ובא במלחמה:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"בעלוץ" - בעת ישמחו הצדיקים על כי גדלה הצלחתם וכל דבר נעשה על פיהם, אז רבה תפארת המקום, כי לא ישמע בה קול נוגש ומעקשות; אבל בעת יקומו רשעים למשול בה, אז יחופש האדם, כי הרשעים ההם יחפשום לעשוק הונם.ד

מצודת ציון

"בעלוץ" - ענין שמחה, כמו (משלי יא): "תעלוץ קריה".

"רבה" - גדולה, כמו (תהלים קי): "על ארץ רבה".

"יחופש" - ענין בקור ודרישה.

<< · מ"ג משלי · כח · יב · >>