מ"ג משלי כז ג


<< · מ"ג משלי · כז · ג · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כבד אבן ונטל החול וכעס אויל כבד משניהם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כֹּבֶד אֶבֶן וְנֵטֶל הַחוֹל וְכַעַס אֱוִיל כָּבֵד מִשְּׁנֵיהֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כֹּֽבֶד־אֶ֭בֶן וְנֵ֣טֶל הַח֑וֹל
  וְכַ֥עַס אֱ֝וִ֗יל כָּבֵ֥ד מִשְּׁנֵיהֶֽם׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונטל" - משא "וכעס אויל" - שהאויל מכעיס להקב"ה גורם להביא כעס לעולם

רלב"ג

לפירוש "רלב"ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כובד אבן". הנה האבן יכבד מאד לנשאו וכן הענין במעמס החול אך שאת כעס אויל הוא כבד משניהם:  

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כובד" - הנה, האבן יש לה כובד רב, וגם החול משאו רב; אמנם כעס האויל כבד לשאת ולסבול יותר משני אלו, כי מחסרון הדעת ירבה לכעוס.  

מצודת ציון

"ונטל" - ענין משא, כמו (צפניה א): "נטילי כסף".

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כבד אבן ונטל החול", האבן הוא כבד בפ"ע אף אבן אחד, והחול אינו כבד רק אם ינטל על כתפיו חול הרבה, הוא כבד ע"י שיצורף בנטל ובמשאוי, "וכעס של אויל כבד משניהם" כי כל כעס וכעס בפ"ע יש בו כובד בפ"ע כאבן מעמסה, וגם בצירוף כל הכעסים המתמידים ממנו, יש בו כבד החול, וכמ"ש במדרש בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו הה"ד כבד אבן וכו', כי פרעה במ"ש מי ה' לא ידעתי את ה', היה עונו כבד כאבן, ובמה שהוסיף להכביד את לבו פעם אחר פעם היה בו כבד החול, נמצא היה כבדו מצורף משניהם ר"ל מאבן ומחול:

ביאור המילות

"נטל". משא:
 

<< · מ"ג משלי · כז · ג · >>