<< · מ"ג משלי · כו · ז · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
דליו שקים מפסח ומשל בפי כסילים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
דַּלְיוּ שֹׁקַיִם מִפִּסֵּחַ וּמָשָׁל בְּפִי כְסִילִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
דַּלְי֣וּ שֹׁ֭קַיִם מִפִּסֵּ֑חַ
  וּ֝מָשָׁ֗ל בְּפִ֣י כְסִילִֽים׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דליו שוקים מפסח" - גבהו, כמו (ישעיהו לח יד): "דלו עיני". השוקים של כל אדם נראין לפסח גבוהים ממנו, ודבר זה "משל בפי כסיל", האומר אותו על לימוד החכמה: "איך אנו באים ללמוד החכמה? נפלאה וגבוהה היא ממנו! המשל אומר דליו שוקים מפסח!".

רלב"ג

לפירוש "רלב"ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דליו שוקים" - גבהו שוקים מפסח, שהאחד גבוה מחבירו, וזה גורם שאינו יכול ללכת ביושר. וכן הענין "במשל אשר בפי כסילים", כי לא יסכים המשל לנמשל מפני מה שיוסיפו או יחסרו בזכרם המשל.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"דליו" - ענין הרמה, כמו (ישעיהו לח יד): "דלו עיני למרום".

"שוקים" - שוקי הרגליים.

"מפסח" - מחיגר. 

מצודת דוד

"דליו" - כמו שהשוקים מן הפסח המה גבוהים זה מזה ולזה יפסח, וכן המשל בפי הכסילים לא תשוה אל הנמשל.

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

ביאור המילות

"דליו". הרימו שוקי הפסח כי הם לא להועיל לו:
 

הגאון מווילנה

לפירוש "הגאון מווילנה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דליו שוקים מפסח" - כלומר, אצל הפיסח השוקיים גבוהים זה מזה ואינם שווים, כן "ומשל בפי כסילים", פירוש, כי כל משל צריך שיהא דומה לנמשל, אבל אצל הכסילים - משלם כמו השוקיים של פיסח, שאין אחד דומה לחבירו, כן אצל המשל אינו דומה לנמשל, המשל פונה לצד זה, והנמשל פונה לצד אחר.

<< · מ"ג משלי · כו · ז · >>