מ"ג משלי כה ג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שמים לרום וארץ לעמק ולב מלכים אין חקר

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שָׁמַיִם לָרוּם וָאָרֶץ לָעֹמֶק וְלֵב מְלָכִים אֵין חֵקֶר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
שָׁמַ֣יִם לָ֭רוּם וָאָ֣רֶץ לָעֹ֑מֶק
  וְלֵ֥ב מְ֝לָכִ֗ים אֵ֣ין חֵֽקֶר׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אין חקר" - לרום שמים ולעומק הארץ וללב מלכי' אין חקר שכמה דינים באים לפניהם וכמה מלחמות וצריכים לתת לב לכולם ואם כל הלשונות מדברים וכל הידים כותבין אינן יכולין לכתוב זאת

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שמים לרום" - הנה, המעלה והמטה, אף על פי שאינם נגדרים מצד טבע הקו הישר שיצוייר בו התוספת בב' צדדיו, וזה תמיד, הנה המציאות יגבילם, ושם השמים המעלה אשר בתכלית, ומרכז הארץ שם המטה אשר בתכלית;

ואמנם, "לב מלכים" והשקפתם במה שיצטרכו שיסתכלו בו מהענינים הבאים לפניהם הוא לאין קץ, כי יתחלפו הנושאים ויתחלפו הענינים במין האחד מהדברים ויתחדשו מזה ענינים רבים לאין קץ במין האחר בענין מהדברים כדי שיגיע החלק לכל אחד הראוי לו.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"שמים לרום וארץ לעומק". השמים אין להם חקר מצד הרום, כי הם מתפשטים במרום עולם לאין קץ, ובמרחבי שמים יש עולמות אין מספר. עד שמצד רבוים ורומם א"א לחקור אותם, והארץ הגם שהיא כנקודה קטנה בערכם, אין לה חקר מצד העומק, שהעומק מכוסה בתהום רבה ואין יודע מה בעמקי תהום, וכן "לב מלכים אין חקר", כי הנהגת המלוכה מתפשטת על לאומים אין מספר, ואישים רבים ופרטים רבים אין קץ, וכן יש בהנהגה דברים עמוקים וסתרי המלוכה וסודותיה אשר א"א לחקור אותה עד תכונתה:


ביאור המילות

"לרום". שיעורו, אין חקר לרום:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אין חקר" - ר"ל: אלו שלשת הדברים דומים זה לזה, שאי אפשר לחקור ולדעת רום השמים ועומק הארץ ורוחב לב המלך, כי הרבה משפטים באים לפניו ושאר ענייני בני-אדם, וצריך לתת לב לכולם.

מצודת ציון

"לרום" - מלשון הרמה וגבהות.

<< · מ"ג משלי · כה · ג · >>