מ"ג משלי כד ו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כי בתחבלות תעשה לך מלחמה ותשועה ברב יועץ

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כִּי בְתַחְבֻּלוֹת תַּעֲשֶׂה לְּךָ מִלְחָמָה וּתְשׁוּעָה בְּרֹב יוֹעֵץ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כִּ֣י בְ֭תַחְבֻּלוֹת תַּעֲשֶׂה־לְּךָ֣ מִלְחָמָ֑ה
  וּ֝תְשׁוּעָ֗ה בְּרֹ֣ב יוֹעֵֽץ׃


רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"כי בתחבולות תעשה לך מלחמה". עם היצר הרע והוא הכח המתעורר אל התאוות הגופיות והתשועה ממנו תהיה ברבות היועץ לתת עצה על זה או יהיה הרצון באמרו ברב יועץ ברבוי היועץ וגדולתו כי אז הדברים יותר נשמעי' ויתחכם יותר להמציא התחבולות אשר ינוצח בהם היצר הרע עם שאז יקל יותר לנצחם כי השגות החכמות והערבו' הנפלא אשר בהשגתם יכניע הכחות הגופיו' כלם והנה זה הפסו' מבאר הסבה במה שאמר ואיש דעת מאמץ כח:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"כי בתחבולות תעשה לך מלחמה ותשועה ברוב יועץ", כבר הזכרתי (למעלה י"ב י"ד) שלמלחמה אין די בעצה אחת לבד כי גם האויב יש לו עצה, וצריך תחבולה שהוא קישור עצות רבות זאח"ז, שנגד כל עצה שיעמיד האויב יהיה לו עצה אחרת כנגדו, ולכן למלחמה צריך יועצים הרבה שכל אחד יעמיד עצה אחרת. כי כל מיני העצות כולם צריכים, וזה לקח למשל אל מלחמת הנפש עם אויביו, שלא תנצח בכח החכמה לבד, שהוא יועץ אחד מיוחד, כי גם האויב בא בעצות המתנגדים לעצת החכמה, וצריך שיתקבצו כל יועצי הנפש שהיא החכמה והבינה והדעת, שבכח הדעת שהשיג הכל בידיעה ברורה יעמיד תחבולות וקישור עצות נגד עצת התאוה והיצר, ואז יאמץ כח:


ביאור המילות

"בתחבלות". עי' למעלה (י"ב י"ד):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי בתחבולות" - ע"י תחבולות הדעת תוכל לעשות מלחמה מול היצר הרע המסית לעבירה.

"ותשועה" - התשועה ממנו היא באה ברבות מעלת היועץ וגדולתו בדעת, ולזה מאמץ כח בכל פעם כאשר יתחכם בדעת החכמה.

מצודת ציון

"ברוב" - ענינו גדולה וחשיבות, כמו (ירמיהו מא): "ורבי המלך".

<< · מ"ג משלי · כד · ו · >>