מ"ג משלי כג כג

מקראות גדולות משלי


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אמת קנה ואל תמכר חכמה ומוסר ובינה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֱמֶת קְנֵה וְאַל תִּמְכֹּר חָכְמָה וּמוּסָר וּבִינָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֱמֶ֣ת קְ֭נֵה וְאַל־תִּמְכֹּ֑ר
  חׇכְמָ֖ה וּמוּסָ֣ר וּבִינָֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אמת קנה" - ואם לא תמצא ללמוד בחנם למוד בשכר ואל תאמר כשם שלמדתי בשכר כך אלמדנה בשכר

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"אמת". הנה השגת האמת קנה ואף על פי שהוא זה הנה מזה הצד לא יפסד כמו שחשב הפילוסוף בכל הוה שהוא נפסד הנה לא תוכל למסור ולהסיר ממך קנין שקנית בכל חכמה ובפילוסופיא מדיני' ובחכמה האלהי' אשר נקראת בינה כי השכל הנקנה הוא נצחי כמו שזכרנו וכבר ביארנו שא"א לאדם שישכח ההשג' השכלית במאמר הראשון מספר מ"י ובביאורי' לספ' הנפ':

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"אמת קנה". הגם שתתן בעד האמת מחיר רב, שהם תאותך ושעשוע הילדות וחשק נפשך, כ"ז תתן במחיר האמת, "ואל תמכור", ר"ל שלא תקנהו כסוחר הקונה ע"מ למכור במחיר אחר, ר"ל שתלמד ע"מ להשיג עושר או כבוד שזה קונה ומוכר, שמקבל בעד קנינו מחיר אחר, שעז"א אמת קנה, שגדר האמת אם יעשהו בשביל עצמו, ומבאר מה יקנה? ומה הוא האמת? "חכמה ומוסר ובינה", וכבר בארנו שהחכמה כולל חקי המדות והמנהגים שצריך לנהוג עפ"י התורה, וכל עניניו מקובלים ובלתי מוצאים מבינת האדם והם הפוכים מטבעו, שהתאוה תחלוק על חקי החכמה, וא"א שתקבל הנפש חקי החכמה רק על ידי המוסר, ששרשו מיראת ה', שיירא מאת ה' הצופה עליו ומענשו, אשר הוא צוה על חקי החכמה, וייסר את נפשו במוסרות היראה בל יעבור פיו, ואז יקנה גם בינה, שהבינה הוא בין אמת ושקר בדברים התלוים בשכל העיוני, אולם אם יקבל חקי החכמה עם המוסר עד שתקבע בלבו באמת ע"י שיאמין בה' אשר הוא חקק חקיה והוא יודע טעמם, אז יוכל להבין בה דבר מתוך דבר, ולהוציא ממנה תולדות, וזה ע"י שיקנה אמת, שהוא שיאמין בחקי החכמה שהם אמתים:


ביאור המילות

"חכמה, ומוסר". עמ"ש למעלה (א' ב'), על לדעת חכמה ומוסר:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אמת קנה" - למוד תורה בשכר אם לא מצאת ללמוד בחנם, ועכ"ז עם כל זה אל תמכור ללמדה לאחרים בשכר כ"א כי אם למד בחנם.

"חכמה וגו'" - את אלה לא תלמוד בשכר כי המה תורה שבע"פ ואסור לקחת עליהם שכר, אבל לקרוא מקרא יוכל לקבל שכר; כן אמרו רז"ל.

<< · מ"ג משלי · כג · כג · >>