מ"ג משלי כב ג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ערום ראה רעה ויסתר [ונסתר] ופתיים עברו ונענשו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עָרוּם רָאָה רָעָה ויסתר [וְנִסְתָּר] וּפְתָיִים עָבְרוּ וְנֶעֱנָשׁוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
עָר֤וּם ׀ רָאָ֣ה רָעָ֣ה ויסתר וְנִסְתָּ֑ר
  וּ֝פְתָיִ֗ים עָבְר֥וּ וְֽנֶעֱנָֽשׁוּ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ערום ראה רעה" - עונש של עבירה ונסתר ולא עבר עבירה

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"ערום". הנה האיש הערום והחכם ראה הרעה קודם בואה ונסתר להמלט ממנה ואולם הפתאים לא נתנו לבם לזה ועברו במקום הרעה שם השיגם ההפסד והעונש:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ערום ראה רעה ונסתר", הערום אינו חכם שידע חקי החכמה, ובכ"ז כבר תלמדהו הערמה להבין דרכו שהוא הולך בה, אם לא יש בו איזה הפסד, כמ"ש חכמת ערום הבין דרכו, ושוקל ומפלס אם לא תגיעהו רעה בעתיד, ועי"כ "ראה רעה", אם רעה עתידה לבוא הוא רואה אותה, וגם "ונסתר" בל ילך בדרך זה שאחריתו רע, כמ"ש יש דרך ישר לפני איש וכו', אבל "הפתאים" שהם הפך הערום לא לבד שלא יביטו ויזהרו מרעה עתידה, אבל גם "עברו" על רעה ההוה, ולכן "ונענשו" שמלבד שהשיגו הרע יקבלו עונש על שלא נזהרו כי היה להם להזהר:


ביאור המילות

"ערום, פתיים". כנ"ל (א' ד'), ובא היו"ד תמורת ה' למ"ד הפעל:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ראה רעה" - הערום רואה הרעה המעותדת לבא ונסתר ממנה, ר"ל שומר עצמו מן הרעה טרם בואה; אבל הפתאים עברו דרך הרעה ולא נשמרו, והשיג אותם העונש וההפסד.

מצודת ציון

"נענשו" - גם הפסד הממון קרוי בלשון עונש, כמו (דברים כב): "וענשו אותו מאה כסף".

<< · מ"ג משלי · כב · ג · >>