<< · מ"ג משלי · י · י · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
קרץ עין יתן עצבת ואויל שפתים ילבט

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
קֹרֵץ עַיִן יִתֵּן עַצָּבֶת וֶאֱוִיל שְׂפָתַיִם יִלָּבֵט.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
קֹ֣רֵֽץ עַ֭יִן יִתֵּ֣ן עַצָּ֑בֶת
  וֶאֱוִ֥יל שְׂ֝פָתַ֗יִם יִלָּבֵֽט׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קורץ עין יתן עצבת" - זה המסית אדם בקריצותיו לרעה

רלב"ג

לפירוש "רלב"ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קורץ עין". להזיק לאנשים ברמיזותיו הנה הוא יתן עצבות וכעס להם וזה יהיה לכלמה אליו ולנרמז כי כשיבא לחשוב ברמיזות שזה האיש עושה כנגד האחר או אומר דברים כנגדו ויכעס על זה הדבר ואולי יתפעל מזה באופן שיזיק אל הנרמז וישחית ויזיק בזה לשניהם וגם אפשר שיתברר אחר זה שהענין ההוא היה כזב ויצטער מאד על מה שהתפעל כנגדו בעבור רמיזת זה הקורץ עין ואולם מי שהוא אויל שפתים לא יאמר זה בסתר אבל יאמר זה דבריו כדי לחרחר ריב בין שניהם הנה הוא ילבט ר"ל שעצתו נמהרה ולא יזיק כי אם לעצמו להראותו כוונתו הרעה הנה פי צדיק הוא בעינו מן שהוא בלב שהוא מקור החיים וגו':  

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"קורץ" - ענין נדנוד ורמיזה, כמו (משלי ו): "קורץ בעיניו". 

מצודת דוד

"קורץ עין" - המרמז בעין לעשות רעה למי, אז דבר זה יתן עצבון בלב הנרמז עליו, כי לא ישקוט עד יגמור הדבר, הואיל ולא הוציא בשפתיו לא נח חמתו. אבל אויל, המדבר בשפתיו לעשות הרעה, אז נעשה עיף ויגע מעשות הדבר ההוא, כי נח חמתו בגזום דבריו.

<< · מ"ג משלי · י · י · >>