מ"ג משלי י ה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אגר בקיץ בן משכיל נרדם בקציר בן מביש

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
אֹגֵר בַּקַּיִץ בֵּן מַשְׂכִּיל נִרְדָּם בַּקָּצִיר בֵּן מֵבִישׁ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
אֹגֵ֣ר בַּ֭קַּיִץ בֵּ֣ן מַשְׂכִּ֑יל
  נִרְדָּ֥ם בַּ֝קָּצִ֗יר בֵּ֣ן מֵבִֽישׁ׃


רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"אוגר בקיץ". מאכלו כי אז ימצא לו ואולם הבן המביש ר"ל שהוא מאוחר התנועה ועצל הוא נרד' בקציר ולזה יחסר לו לחם כל השנה:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"אוגר בקיץ בן משכיל", הקיץ הוא אחר הקציר, ואוגר הוא מי שמלקט הגרגרים אחד אחד, שבן המשכיל במלאכתו גם בקציר שאין עוד בשדה לאסוף ולכנוס עדיין עוסק לאגור הגרגרים הנשארים, "נרדם בקציר בן מביש", והבן מביש שהוא מאוחר התנועה והעצל, לא לבד שירדם בקיץ, כי גם בקציר שכל התבואה בשדה והיא עת עבודת השדה, הוא נרדם ואינו עושה מאומה, ויש בזה מליצה, הבן משכיל ילמד גם בזקנותו הגם שאז לא יוכל לחדש הרבה רק לאגור מעט מעט, כמ"ש הלומד זקן למה הוא דומה, בכ"ז גם לערב אל ינח ידו, והבן מביש נרדם גם בנערותו שהיא עת הקציר והאסיף:


ביאור המילות

"אגר". יש הבדל בין אגר ובין אסף, מקבץ, שאוגר מציין שמתקבץ הגרגרים אחת אחת, ושמן לא תאגור, אגרה בקציר מאכלה, "בקיץ, בקציר", הקיץ הוא אחר הקציר, (ירמיה ח' כ', למעלה ו' ח', לקמן כ"ו א'), "בן משכיל בן מביש", מוגבלים זה כנגד זה לקמן (י"ד ל"ה, י"ז ב'):

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אוגר" - ר"ל: בן משכיל דרכו לאסוף גרנו בימי הקיץ, ועושה כל דבר בזמנו.

"בן מביש" - אבל הכסיל, אשר כל דבר בושה נמצא בו, דרכו להיות נרדם בעת הקציר, ואין עושה שום דבר בזמנו.

מצודת ציון

"אוגר" - ענין אסיפה, כמו (משלי ו): "אגרה בקציר".

"נרדם" - מלשון תרדמה, והוא שינה עמוקה.

<< · מ"ג משלי · י · ה · >>