מ"ג משלי יז יג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
משיב רעה תחת טובה לא תמיש [תמוש] רעה מביתו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מֵשִׁיב רָעָה תַּחַת טוֹבָה לֹא תמיש [תָמוּשׁ] רָעָה מִבֵּיתוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מֵשִׁ֣יב רָ֭עָה תַּ֣חַת טוֹבָ֑ה
  לֹא־תָמ֥וּשׁ תמיש רָ֝עָ֗ה מִבֵּיתֽוֹ׃


רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"משיב רעה". הנה מי שהוא משיב רעה תחת טובה אשר גמלוהו ראוי שלא תסור רעה מביתו וזה לשתי סבות האחד מפני שהאנשים לא ישתדלו להטיב לו לפי שהם רואים שהוא משיב רעה תחת טובה ולזה כאשר תהיה הרעה בביתו לא תסור משם כי לא ישתדל איש בהסרתה והסבה השנית היא כי זה העונש ראוי שיבא עליו מהש"י על זאת התכונה הפחותה כי היא תמנע האדם מכל הטובות והשלימיות וזה כי האדם נכנע לש"י מפני רבוי הטובות אשר הוא גומל אותו תמיד ומי שלא יכיר לאנשים הטובה שהם עושים לו לא יכיר לש"י בטובות שהוא חונן אותו ויהיה זה סבה אל הכפירה בשם יתברך:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"תחת טובה" - במקום הטובה שעשה לו.

"לא תמוש וגו'" - כי לא ימצא מי משתדל להצילו מהרעה, הואיל ואינו משלם כמו הגמול.

מצודת ציון

"תמוש" - ענין הסרה, כמו (יהושע א ח): "לא ימוש".

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)



"משיב רעה תחת טובה", ה' משלם מדה כנגד מדה, והגם כי האדם המריע יכול לשוב מדרכו, "המשלם רעה תחת טובה" יתן לו ה' כמדתו, שגם אם ישוב ויעשה טוב ישלם לו ה' רעה תחת טובה, "והרעה לא תמוש מביתו" גם בעת ייטיב מעשיו:


 

<< · מ"ג משלי · יז · יג · >>