<< · מ"ג משלי · יז · ט · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מכסה פשע מבקש אהבה ושנה בדבר מפריד אלוף

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מְכַסֶּה פֶּשַׁע מְבַקֵּשׁ אַהֲבָה וְשֹׁנֶה בְדָבָר מַפְרִיד אַלּוּף.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מְֽכַסֶּה־פֶּ֭שַׁע מְבַקֵּ֣שׁ אַהֲבָ֑ה
  וְשֹׁנֶ֥ה בְ֝דָבָ֗ר מַפְרִ֥יד אַלּֽוּף׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מכסה פשע מבקש אהבה" - אם יחטא איש לאיש וזה מכסה עליו ואיננו מזכיר לו חטאתו ואינו מראה לו פנים זועמות גורם לו שיאהב אותו

"ושונה בדבר" - שנוטר איבה ומזכירו כך וכך עשית לי מיד

"מפריד אלוף" - אז מפריד ממנו אלופו של עולם שהוא הקב"ה שהזהירו לא תקום ולא תטור (ויקרא י"ט)

רלב"ג

לפירוש "רלב"ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מכסה פשע". מי שהוא מכסה פשע שפשע בו ולא ירצה לזכרו הוא מבקש אהבה כי בזה האופן ישיגה ומי שהוא שונה בדבר מפריד אלוף כי זכר הפשעים יבוא לרעות גדולות עד שאלו המדות הפחותו' יפרידו השר והגדול מעמו:  

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ושונה" - מלשון שנית.

"אלוף" - שר ומושל. 

מצודת דוד

"מכסה" - אם יחטא איש לאיש והוא מכסה על פשעיו ולא יזכירם, הנה בזה מבקש אהבה, ר"ל היא סיבה להיות מתאהב על הבריות.

"ושונה בדבר" - המספר הפשע ושונה בה לספרה שנית לבל ישכחנה, מפריד מעצמו אלופו של עולם, כי יעבור על "לא תטור".

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מכסה פשע מבקש אהבה", כבר אמר שעל כל פשעים תכסה אהבה, אמר פה שה"ה בהפך "שהמכסה פשע מבקש אהבה", כי זה גורם ג"כ אהבה מצד השני, אבל "השונה בדבר" כמו איש בושת שאמר לאבנר מדוע באת אל פלגשי אבי "הפריד אלופו" ומיודעו, ומרד בו ונעשה שונאו. ויל"פ עוד, שר"ל המבקש אהבה מכסה פשע אחד, אבל אם הוא שונה ופושע פשע זה שנית אז מפריד אלוף, כי אז לא יוסיף סלוח לו, וכן רומז אצל ה' שאם האדם שונה בחטא לא ימצא מחילה, ועבר ושנה נעשה לו כהיתר:  

אלשיך

לפירוש "אלשיך" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מכסה פשע" קחתו השוחד במה שמבקש אהבה במקום שאינה, שהוא עם אשר יחייב שלא כדין מחמת שוחד שכנגדו, ואומר אליו אל ירע בעיניך כי חייבתיך, כי לא שונא אני לך כי אהבת עולם אהבתיך כבבת עיני, וכיוצא בדבר יבקש קורבה ואהבה יש מאין לפייסו בל יתריס נגדו, ואם המחוייב ההוא "שונה בדבר" להמתיק טענתו שנית, לאמר לו הלא זכאי אני בדיני כאשר הוא האמת ורק שנאתני ולא אהבתני, אז אצ"ל שלא יבקש אהבה אתו, כי אם אפילו אם הוא אלופו מפרידו ממנו וכועס עליו, ואומר לו או לעומדים לפניו

<< · מ"ג משלי · יז · ט · >>