<< · מ"ג משלי · יב · ה · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מחשבות צדיקים משפט תחבלות רשעים מרמה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מַחְשְׁבוֹת צַדִּיקִים מִשְׁפָּט תַּחְבֻּלוֹת רְשָׁעִים מִרְמָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מַחְשְׁב֣וֹת צַדִּיקִ֣ים מִשְׁפָּ֑ט
  תַּחְבֻּל֖וֹת רְשָׁעִ֣ים מִרְמָֽה׃


רלב"ג

לפירוש "רלב"ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מחשבות צדיקים". אין צ"ל כי מה שישתדלו בו הצדיקים הוא דבר ראוי אבל גם מחשבותיהם משפט וברשעים הוא בהפך שגם תחבולותיהם אשר ילקחו מהשכל באופן מה הם מרמה:  

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"משפט" - לעשות משפט אמת, להציל העשוק מיד עושקו.

"מרמה" - לעשות מרמה.

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מחשבות צדיקים משפט תחבלות רשעים מרמה", יש הבדל בין מחשבה ועצה ותחבולה, החושב עדן אין לו עצה רק מעלה על לבו ענינים בכח מחשבתו, ולפעמים חושב על צדדי האפשר אם לעשות ואיך לעשות דבר, ואחר שיכון בידו דבר ברור אז נאמר שיעץ עצה, ומי שמיעץ כמה עצות, כמו במלחמה שמיעץ כמה מיני עצות שיעמדו נגד עצות של האויב הבלתי ידועים לו, זה נקרא תחבולה שהוא קישור כמה עצות, והצדיקים גם המחשבה הפשוטה שלהם הוא משפט שילכו בדרך המשפט והצדק ולא יטו ממנו, והרשעים גם התחבולות שהוא קישור עצתם הוא שיעשו רמיה לרמאות את רעיהם ולעשוק ולגזול, ולכן הצדיקים א"צ לתחבולות, כי די במחשבה שהוא לעשות משפט שזה הדרך הישר שא"צ להתחבל ולהתנכל, והרשעים אחר שצריכים להטות מן המשפט ולצוד את רעיהם במכמורת ע"י מרמה, צריכים לתחבולות וקישור עצות רעות רבות זה בזה, איך ילכדו את העשוקים במצודתם:

ביאור המילות

"מחשבות, תחבולות". למעלה (י"א י"ד):
 

<< · מ"ג משלי · יב · ה · >>