פתיחת התפריט הראשי
מקראות גדולות משלי


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
טוב ארחת ירק ואהבה שם משור אבוס ושנאה בו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
טוֹב אֲרֻחַת יָרָק וְאַהֲבָה שָׁם מִשּׁוֹר אָבוּס וְשִׂנְאָה בוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
ט֤וֹב אֲרֻחַ֣ת יָ֭רָק וְאַהֲבָה־שָׁ֑ם
  מִשּׁ֥וֹר אָ֝ב֗וּס וְשִׂנְאָה־בֽוֹ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"משור אבוס" - שאובסין לו המאכל בפיו על כרחו כדי לפטמו וכן ברבורים אבוסים (מלכים א ד) ויש למושלו כנגד קומץ מעט של עני שחביב משור חטאת של רשע ד"א טוב ארוחת ירק לתת לעני ואהבה שם להראות לו פנים יפות

"משור אבוס" - להאכילו בשר שמן ויראנו פנים זועפות

אבן עזרא (כל הפרק)(כל הפסוק)

(משלי טו יז): "טוב ארוחת" - עומד במקום שנים, בעבור הנושאה עלי אורח, כמו (מיכה א יד): "שלוחים" מן ישלח ו(בראשית ד ג): "מנחה" מן נחה; שם בארוחה השלוחה, כלומר שיאהב זה לזה טוב מארוחת שור וישנאו זה לזה.

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"טוב ארוחת ירק". טוב לאדם וערב ארוחת ירק עם חברה שתהיה אהבה שם ביניהם יותר משור שמן עם חברה שתהיה שנאה ביניהם כי השנאה תגרה מדון ביניהם ותהיה סבה לרעות גדולות:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"טוב ארוחת ירק ואהבה שם משור אבוס ושנאה בו", שראינו שייטב לאדם ארוחה קטנה אם נמצא שם אהבה, שהאהבה תמתיק גם ארוחת ירק, והשנאה תמרר המאכל של שור אבוס, ואין האושר החיצוני והעונג המדומה עקר, רק המנוחה הפנימית והאהבה והבטחון בה', כי בו תתעדן בדשן נפשו:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ארוחת" - סעודה של ירק במקום שאוהבין אותו טובה יותר מסעודת שור הפטם על האבוס במקום ששונאין אותו.

מצודת ציון

"ארחת" - ענין האכילה התמידית בכל יום, כמו (מלכים ב כה): "וארוחתו ארוחת תמיד".

"אבוס" - שם המקום שמפטמים בו את הבהמות, כמו (ישעיהו א): "וחמור אבוס בעליו".

<< · מ"ג משלי · טו · יז · >>