מ"ג משלי ו כב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בהתהלכך תנחה אתך בשכבך תשמר עליך והקיצות היא תשיחך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בְּהִתְהַלֶּכְךָ תַּנְחֶה אֹתָךְ בְּשָׁכְבְּךָ תִּשְׁמֹר עָלֶיךָ וַהֲקִיצוֹתָ הִיא תְשִׂיחֶךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בְּהִתְהַלֶּכְךָ֨ ׀ תַּנְחֶ֬ה אֹתָ֗ךְ
  בְּֽ֭שׇׁכְבְּךָ תִּשְׁמֹ֣ר עָלֶ֑יךָ
    וַ֝הֲקִיצ֗וֹתָ הִ֣יא תְשִׂיחֶֽךָ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בהתהלכך" - בחייך

"תנחה אותך" - כמו תנהיגך

"בשכבך" - בקבר

"והקיצות" - לתחיית המתים לעמוד בדין

"היא תשיחך" - תליץ בעדך

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"בהתהלכך". בדברים העיוניים:

"תנחה אותך". התורה להשיג דברי חפץ וזה שכבר תשמור בשרשים אשר הושרשו בה מהטעות בהתחלות וזה ממה שינחה אותך אל האמת בדרוש דרוש:

"בשכבך". באמצע הדרך אשר תדרוך בה למצוא הדרוש כי יחלשו כחותיך ותצטרך לשינה הנה התורה תשמור בעבורך מה שהתחלת להקדימו כדי להשיג הדרוש עד שלא תצטרך שנית להתחיל העיון בו מראשיתו וכאשר תיקץ משנתך הנה התורה תדבר לך הדברים שמצאת קודם שתשכב להישירך להשלים החקירה והנה אמר זה כי עם שהתורה מישרת האדם למצוא החכמה והתבונה הנה שומר התורה מושגח מהש"י ולזה הוא נעזר בו בהשגותיו:

ואפשר שתהיה הכוונה בזה בשכבך מהחקירה כי לקשיה לא תמצאנה ותפסק מפני זה דריכתך בה הנה התורה תשמר בעבורך לשמרך מהטעות וזה כי לולי התורה אולי מפני הקושי שיגיע לך בהתרת קצת ספקות יפלו בדרוש ההוא כבר תסכים לדחות האמת ותגיע מזה להריסה רבה בהרבה מהדרושים אך מפני שהתורה השרישה האמת בזה הנה ישמרך זה מההודאה בסותרו ותמלט בזה מהטעות וכאשר הקיצות שנגלו לך הסתרים על הספקות אשר הספיקו דריכתך בזה העיון הנה התורה תדבר לך אותם הדברים. או יהיה תשיחך יוצא לשלישי וירצה בו כי התורה תביאך לדבר אותם הדברים, והכוונה בזה אחד איך שיפורש. והסבה בזה כי מהתורה נתישרו לך אלו הדברים. והנה זה הביאור האחרון הוא יותר נכון.

ביאור המילות

"בהתהלכך. תשיחך". תדבר עמך:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"בהתהלכך", מדבר משלשה מעמדות שדבר עליהם למעלה (ג' כ"ג-כ"ה) בלכתו בדרך, ובשכבו, ובקומו בביתו, "בהתהלכך" בדרך שאז יש סכנת הדרך "תנחה אותך" בדרך הישר, "בשכבך" אז יש סכנה מפני שאינו משתמש אז בחושיו ובשכלו "תשמר עליך" ובעת תקוץ משנתך היא תהיה השיחה שלך:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"תנחה אותך" - תנהג אותך בדרך הישר.

"תשמור עליך" - משודדי לילה.

"היא תשיחך" - תדבר עמך, כחבר טוב המדבר עם חבירו להשתעשע עמו.

מצודת ציון

"תנחה" - תנהג.

"והקיצות" - ענין הערה מהשינה.

"תשיחך" - מלשון שיחה ודבור.

<< · מ"ג משלי · ו · כב · >>