מ"ג משלי ה ח


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הַרְחֵק מֵעָלֶיהָ דַרְכֶּךָ וְאַל תִּקְרַב אֶל פֶּתַח בֵּיתָהּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הַרְחֵ֣ק מֵעָלֶ֣יהָ דַרְכֶּ֑ךָ
  וְאַל־תִּ֝קְרַ֗ב אֶל־פֶּ֥תַח בֵּיתָֽהּ׃


רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"הרחק מעליה דרכך". הרחק דרכך מעל האשה הזרה שקדם זכרה ואל תקרב אל פתח ביתה ר"ל שלא תמשך אל התאוות:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מעליה" - מן הזרה, האמורה למעלה.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"הרחק מעליה דרכך", שלא תעבור דרך עליה, ואף "אל תקרב אל פתח ביתה" אף שהזונה איננה שם, ולפי המליצה ר"ל שתרחק מדרכי הע"ג וממינות, ואף אל תקרב אל ההצעות והיקשים שבם נכנסים אל שערי הכפירה, ולא תאמר שאתה תשתמש בהיקשים האלה לבנות בם בית נאמן לתורה ולתעודה:


 

נחמיאש (כל הפרק)(כל הפסוק)

הרחק מעליה דרכיך ואל תקרב אל פתח ביתה — בפרק ראשון מעבודה זרה: הרחק מעליה דרכך – זו המינות, ואל תקרב אל פתח ביתה – זו פתח עבודה זרה. וכמה? אמר רב חסדא: ד׳ אמות.

ובאבות דר׳ נתן פרק ב׳: מנין שעשו הכתובים סייג לדבריהם? שנאמר: הרחק מעליה דרכך וגו׳ אל תחמוד יופיה בלבבך. אמר לו: לא תלך בשוק הזה ולא תכנס בבית זה ואשה זונה בתוכה והיא מפתה את הבריות בתארה. אמר לו: בטוח אני אף על פי שאני הולך, איני מסתכל בה ולא מתחמד יופיה. אמר לו: אף על פי כן לא תלך.

דבר אחר: הרחק מעליה דרכך – ר׳ יהושע בן קרחה אומר: אין זו אלא דרך מינות. הרי שאמר לאדם: שלא תלך אצל המינים ולא תאזין לדבריהם, שלא תכשל במעשיהם, אמר לו: אף על פי כן לא תלך, ע״כ:

<< · מ"ג משלי · ה · ח · >>