מ"ג משלי ד כה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עיניך לנכח יביטו ועפעפיך יישרו נגדך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עֵינֶיךָ לְנֹכַח יַבִּיטוּ וְעַפְעַפֶּיךָ יַיְשִׁרוּ נֶגְדֶּךָ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
עֵ֭ינֶיךָ לְנֹ֣כַח יַבִּ֑יטוּ
  וְ֝עַפְעַפֶּ֗יךָ יַיְשִׁ֥רוּ נֶגְדֶּֽךָ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עיניך לנוכח יביטו" - יסתכלו אל האמת ואל היושר

"יישירו נגדך" - יסתכלו על הישרה לישר דרכך נגדך

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"עיניך לנוכח יביטו". עיניך יביטו אל היושר והאמת ולא יעקך מעיק:

"ועפעפיך יישירו נגדך". להשים אזנך בעצם הדבר המבוקש העיון בו:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לנוכח" - ראה בהתבוננות יתירה תכלית המעשה אשר תעשה, ואז עפעפיך יוליכוך בדרך הישר.

מצודת ציון

"ועפעפיך" - אישון העין.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"עיניך לנכח יביטו" העינים יציינו עיניו הפתוחים, והעפעפים יציינו סגירת העינים ע"י העפעפים המכסים אותם, והאדם צריך לפתוח עיניו בעניני הנפש להביט אל האלהים ומעשהו לראות מעשיו וגבורותיו וללכת בדרכיו, ועז"א "עיניך לנכח יביטו", שנוכח מציין ההגבלה ביושר נגד איזה נקודה, ובא כמה פעמים על ההגבלה נגד אלהים שמזה בא שם נכחה, ונכוחה לא תוכל לבא (ישעיה נ"ט), וצריך אתה שיביטו עיניך נכח דרכי ה' כמ"ש עיני תמיד אל ה' כמש"פ שם, "ועפעפיך יישירו נגדך" אמנם בעניני הגוף ותאותיו צריך לסגור את עיניו, ולא יתור אחר מראה עיניו עד שעל ידי עפעפיך יישירו נגדך יפעלו שתהיה הליכתך בדרך הישר מה שנוגע נגדך, בעניני הגוף ותאותיו, וגם רצה לומר שבזה ילכו נגדך, נגד יצר הלב ותאותיו וחפצי הגוף והחומר:


ביאור המילות

"עיניך, עפעפיך". עפעפיך מציין סגירת העינים (כמ"ש ירמיה ט' י"ז, תהלות י"א ד').

" נכח, נגד". נוכח מציין שמכוין נגד נקודה מגבלת, ובא בשם נכח ההגבלה נגד דרכי המקום כמ"ש ישעיה (כ"ו י'):

 

נחמיאש (כל הפרק)(כל הפסוק)

עיניך לנכח יביטו ועפעפיך יישירו נגדך — כשהאדם מביט בשוה וביושר, יהיה המקום המביט בו לנכח עיניו ועפעפיו. על כן מזהירנו בפסוק זה ללכת הדרך הישרה. ומשפט הפסוק: עיניך לנכח האמת יביטו ועפעפיך יישירו הדרך נגדך. ואישון העין נקרא עפעף, למהירות תנועתו, מעניין (דברים ד יז) "אשר תעוף בשמים".

ויש מפרשים עיניך לנכח יביטו מעניין (ישעיהו נט יד) "ונכוחה לא תוכל לבוא", ועתה יתפרש הפסוק היטב מבלי תוספת.

במדרש: עיניך לנכח יביטו – בשעה שאתה עומד בתפילה, כוון עיניך ולבך לנכח אביך שבשמים:

<< · מ"ג משלי · ד · כה · >>