מ"ג משלי ד יד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בארח רשעים אל תבא ואל תאשר בדרך רעים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בְּאֹרַח רְשָׁעִים אַל תָּבֹא וְאַל תְּאַשֵּׁר בְּדֶרֶךְ רָעִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בְּאֹ֣רַח רְ֭שָׁעִים אַל־תָּבֹ֑א
  וְאַל־תְּ֝אַשֵּׁ֗ר בְּדֶ֣רֶךְ רָעִֽים׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"באורח רשעים אל תבא ואל תאשר" - ואל תדרוך כמו באשורו אחזה רגלי (איוב כג) וכן ונבון יבין לאשורו

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


בארח רשעים אל תבא. אל תבא ואל תהלך בדרך אנשים רעים:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"בארח רשעים אל תבא ואל תאשר בדרך רעים", יש הבדל בין דרך ובין ארח, שהדרך הוא הדרך הגדול ההולך מעיר אל עיר, והארח הוא הדרך הרבים המסתעף מן הדרך הגדול אל הצד לערים קטנות ולכפרים, ויש הבדל בין רשעים ובין רעים, שהרשעים הם במעשה שעושים מעשה רשע, והרע כולל מי שעצמותו רע אף שאינו מרשיע במעשה, כמו המין והאפיקורס שרעתו היא במחשבת מינות ובכפירה, וכל רשע י"ל ארח מיוחד שבו ילך ברשעו זה ילך בארח של רציחה וזה בארח של ניאוף או גניבה וכדומה, ועז"א "בארח רשעים אל תבא", והרעים י"ל דרך, שהוא דרך הכולל להכחיש בהשגחה ובשכר ועונש, ועז"א "ואל תאשר בדרך רעים", ופעל אשר בא תמיד על דרך האושר הנפשיי, ר"ל בל תחשוב שבהתפלספותם תמצא דרך האושר, ושע"י ההיקשים והחקירות שלהם תגיע אל דרך האמונה, ותרצה ללמד דרך חקירתם הכולל להשתמש בהקדמותיהם אל עיוני התורה והאמונה להגיע על ידם אל האושר הנפשיי, לא תקוה זאת שתמצא בו איזה אושר:


ביאור המילות

"בארח, בדרך". הבדלם למעלה (ב' י"ג).

" רשעים, רעים". מלת רע נופל גם על מחשבת המינות ואפיקורסות, ולא כן מלת רשע ורשעה שלא בא רק על המעשים, ולא נמצא שיאמר חושב רשע כמו שיאמר חושב רע, ויצוייר רשע שאינו רע ר"ל שאינו מין, וכן יש רע שאינו רשע במעשיו:

"תאשר". בא תמיד על הדרכה בדרך האושר כמ"ש בכ"מ:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"תאשר" - ענין הלוך ופסיעות, כמו (משלי ט): "ואשרו בדרך בינה".

נחמיאש (כל הפרק)(כל הפסוק)

באורח רשעים אל תבוא ואל תאשר בדרך רעים — מגזרת "באשורו אחזה רגלי" (איוב כג יא), כמו "מרגלים" מגזרת "רגל" ונטיו מעין. ויש מפרשים מגזרת "ויהיו מאשרי העם הזה מתעים" (ישעיהו ט יז):

<< · מ"ג משלי · ד · יד · >>