מ"ג משלי ד ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כִּי לֶקַח טוֹב נָתַתִּי לָכֶם תּוֹרָתִי אַל תַּעֲזֹבוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כִּ֤י לֶ֣קַח ט֭וֹב נָתַ֣תִּי לָכֶ֑ם
  תּ֝וֹרָתִ֗י אַֽל־תַּעֲזֹֽבוּ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נתתי לכם" - הנביא מתנבא ומדבר בשליחותו של הקב"ה והרי הוא כפיו

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"כי לקח טוב". כי כבר נתתי לכם קנין טוב אל תעזובו את התורה שנתתי לכם הנה אלה דברי הש"י ר"ל שאמרם בלשון כאילו הש"י ידבר:

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"כי", נגד הקבלה שקבל המוסר מאביו, אמר כי "לקח טוב נתתי לכם", הדבר שלקחתי בקבלה הוא דבר טוב מצד עצמו, ואני נתתיו ומסרתיו לכם, ונגד מה שהתבונן בו מבינתו שזה מיוחס אליו, אמר שגם " תורתי אל תעזובו":


ביאור המילות

"לקח, תורתי". לקח הוא מה שלקח מאחרים בקבלה (למעלה א' ה'), ותורתי כולל גם מה שיורה וילמד מרוח בינתו:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כי לקח טוב" - וכה יאמר במוסרו: הלא נתתי לכם למוד טוב ומחוכם, אל תעזבו את התורה ההוא.

נחמיאש (כל הפרק)(כל הפסוק)

כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו — אם כן יאות לכם שתורתי אל תעזובו. בפרק כל המנחות באות מצה (דף נג:): יבוא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים. טוב – זה משה, שנאמר (שמות ב ב): "ותרא אותו כי טוב הוא". ויקבל טוב – זה התורה, שנאמר: כי לקח טוב. מטוב – זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר (תהלים קמה ט): "טוב ה׳ לכל". לטובים – אלו ישראל, שנאמר (תהלים קכה ד): "היטיבה ה׳ לטובים", עד כאן.

ובפרפראות: טוב לחכמה בחשבון עם תורה אחד הוא, כי תורה בחשבון קטן י״ז, ת׳ ארבעה, וו׳ ששה, ר׳ שנים, ה׳ חמשה חומשי תורה, הרי י״ז, וכן טוב בגימטריא י״ז, מפי ר׳ אברהם ן׳ שושן ז״ל:

<< · מ"ג משלי · ד · ב · >>