מ"ג משלי ג ה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בטח אל יהוה בכל לבך ואל בינתך אל תשען

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בְּטַח אֶל יְהוָה בְּכָל לִבֶּךָ וְאֶל בִּינָתְךָ אַל תִּשָּׁעֵן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בְּטַ֣ח אֶל־יְ֭הֹוָה בְּכׇל־לִבֶּ֑ךָ
  וְאֶל־בִּ֥֝ינָתְךָ֗ אַל־תִּשָּׁעֵֽן׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בטח בה'" - ופזר מעותיך לבקש לך רב ללמוד ממנו ואל בינתך אל תשען

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


"בטח אל ה' בכל לבך". שים מגמתך בהשגתך בשם יתברך ולא תשען על בינתך לחשוב כמה שתחפוץ לעשותו מחכמתך לומר כבר התבוננתי ועשיתי דברי בחכמה בדרך שאשיג המבוקש בלי ספק, כי אז תסור ממך העזר שיהיה מגיע לך בזה מהש"י אם נשענת על בינתך, כי רצון הש"י שיכירו האנשים המושגחים ממנו מה שישפע להם מהטוב מצד השגחתו, ומי שהוא נשען על בינתו יחשוב שלא יצטרך לו בזה עזר אלהי.

 

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"בטח אל ה' בכל לבך", יען שחקי החכמה נשגבים מבינת האדם ואינו יכול להשיגם בכח בינתו, ואם ישען על בינתו תוליכהו שולל אל ההפך מדרכי החכמה, לכן אמר " אל בינתך אל תשען", כי החכמה לא תושג אל האדם ע"י בינתו רק היא נתונה מאלהים, וצריך לבטוח בה' בכל לבו וללכת כפי מצות ה' אשר צוה על חקי התורה והחכמה ומצותיה, ולא יסמוך על בינתו כלל:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אל תשען" - אל תחשוב "בודאי אצליח הואיל ונעשה הדבר בבינה", כי הכל ביד ה' ולא ביד בינת אדם.

נחמיאש (כל הפרק)(כל הפסוק)


בטח אל ה' בכל לבך ואל בינתך אל תשען — כמו 'על'.

וטעם בכל לבך, שישים כל בטחונו בשם, ולא יהא ב"ארור הגבר אשר יבטח באדם" (ירמיהו יז ה) אפילו על ידי שיתוף.

ואל בינתך אל תשען – שלא תהא כאוחתן האומרים: "כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה" (דברים ח יז).

דבר אחר: אל תשען על בינתך לומר: היא תשמרני, ומה אני צריך לבטחון? אלא בטח אל ה' בכל לבך, אשר בידו נפש כל חי.

<< · מ"ג משלי · ג · ה · >>