<< · מ"ג משלי · א · לא · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאכלו מפרי דרכם וממעצתיהם ישבעו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְיֹאכְלוּ מִפְּרִי דַרְכָּם וּמִמֹּעֲצֹתֵיהֶם יִשְׂבָּעוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְֽ֭יֹאכְלוּ מִפְּרִ֣י דַרְכָּ֑ם
  וּֽמִמֹּעֲצֹ֖תֵיהֶ֣ם יִשְׂבָּֽעוּ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מפרי דרכם" - הפירות שאוכלים בחייהם בצרות המוצאות אותם, והקרן שמורה להם בגיהנם.

רלב"ג

לפירוש "רלב"ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויאכלו". הנה ימשך להם שיאכלו מפרי דרכם וישבעו מהדרכים הפחותים שהיתה עצתם להתנהג בהם:  

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאכלו" - ר"ל, כמו הנוטע אילן אוכל הוא מפירותיו, כן יקבלו פרי גמול דרכם,

ויהיו שבעים מגמול עצתם, כי יקבלו הגמול משלם.

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויאכלו", וע"כ יקבלו עונש בין על "פרי דרכם", שהוא על המעשה שהלכו בדרכיהם המושחתים, בין על העצה שלהם שכחשו בחקי החכמה והאמונה, שעז"א "וממועצותיהם ישבעו", והשביעה היא יותר מן האכילה שעל ידי שעשו הרע בעצה יגדל ענשם ביתר שאת :  

נחמיאש

לפירוש "נחמיאש" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

מה יהיה עונשם? ויאכלו מפרי דרכם וממעצתיהם ישבעו — כמה דאת אמר: "לתת לאיש כדרכיו" וגו' (ירמיהו לב יט).

<< · מ"ג משלי · א · לא · >>