<< · מ"ג מלכים א · ז · ל · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וארבעה אופני נחשת למכונה האחת וסרני נחשת וארבעה פעמתיו כתפת להם מתחת לכיר הכתפת יצקות מעבר איש ליות

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאַרְבָּעָה אוֹפַנֵּי נְחֹשֶׁת לַמְּכוֹנָה הָאַחַת וְסַרְנֵי נְחֹשֶׁת וְאַרְבָּעָה פַעֲמֹתָיו כְּתֵפֹת לָהֶם מִתַּחַת לַכִּיֹּר הַכְּתֵפֹת יְצֻקוֹת מֵעֵבֶר אִישׁ לֹיוֹת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאַרְבָּעָה֩ אוֹפַנֵּ֨י נְחֹ֜שֶׁת לַמְּכוֹנָ֤ה הָאַחַת֙ וְסַרְנֵ֣י נְחֹ֔שֶׁת וְאַרְבָּעָ֥ה פַעֲמֹתָ֖יו כְּתֵפֹ֣ת לָהֶ֑ם מִתַּ֤חַת לַכִּיֹּר֙ הַכְּתֵפ֣וֹת יְצֻק֔וֹת מֵעֵ֥בֶר אִ֖ישׁ לֹיֽוֹת׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וארבעה אופני" - שנים לפניה ושנים לאחריה כדרך העגלות הגדולות

"וסרני נחשת" - יונתן תרגם ונסרין דנחש הם הנסרים העליונים מול המסגרות

"סרני" - כמו נסרים

"וארבע פעמותיו" - של כן שעליהם

"כתפות להם" - בולטות למעלה מן הנסרים בזויות הכן ותחת הכיור היושב על הכן היו הכתפות יצוקות (ספרים אחרים ללמד שמתוך הכן היו הכתפות יוצאות ביציקה אחת והכתפות מחזיקות לכיור שלא יפול למטה לתוכה של כן)

"מעבר איש ליות" - מצד כל אחד מן הכתפות היה לויות של זכר ונקבה מצויירות מעבר איש כמו איש אל אחיו האמורים בכרובים (שמות כה כ)

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וסרני" - לוחות והוא הפוך מן נסרי וכמו כבש כשב

"פעמותיו" - זויותיו כמו (שמות כה יב)על ארבע פעמותיו

"כתפת" - יקראו כן על כי יסבלו הכיור ככתף הסובל משא

"לכיור" - עשוי כעין דוד גדול 

מצודת דוד

"הכתפות יצוקות" - מעשה יציקה היו ולא בהקשת הקורנס

"מעבר איש ליות" - מצד כל אחד מן הכתפות במקום הנגלה לעומת מחברתו היה מצוייר זכר ונקבה חבורים יחד

"וארבעה פעמותיו" - על הכן יאמר שהיה נטפל על המכונה ותחוב בו ובו היו הכתפות להחזיק את הכיור התחוב בו לבל יפול אל חללו יותר מהנרצה אבל המכונה עצמה לא היה צריך לכתפות לבל יפול הכן לחלל המכונה יותר מן הנרצה כי הכן היה בתחתיתו עגול לתחבו בהמחיצה העגולה הקרויה פי הכותרת היוצאת מן המכונה ועליונית הכן היה מרובע ולא היה יכול אם כן ליפול לחלל המכונה יותר מהנרצה כי קרנות הריבוע העמידו על מקומו אבל הכיור יכול היה ליפול לחלל הכן יותר מהנרצה כי לא היה בו להעמיד עצמו על מקומו לזה עשו בד' זויות הכן כעין כתפות יורדות עד מתחת להכיור להחזיקו לבל יפול למטה

"וסרני נחשת" - שולי המכונה עשוי מנסרים ולוחות של נחושת

"וארבעה אופני" - ב' לפנים ב' לאחור כאלו ישאו אותה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"וארבעה אופני נחושת למכונה האחת". לכל מכונה היו ארבעה אופנים, שנים בכל צד: "וסרני נחושת". גם היה

למכונה נסרים של נחושת בתחתיתה שהיו כמו רצפה להמכונה, והנסר היה ד' אמות על ד' אמות: "וארבעה פעמותיו" "כתפות להם". בארבע זויות של הסרנים היה להם כתפות בולטות למעלה. והנה היו שני מיני כתפות, א] הכתפות שהיו עולות מן הסרנים בקצות החלוקה החצונה של המכונה, שהיו מקיפים את המכונה מבחוץ והיו ד' על ד'. ב] הכתפות שהיו עולות מן הסרנים סביב החלוקה הפנימית של המכונה שעליהם מקום מושב הכיור, והיה ארכם ורחבם כשעור המקום המוכן על מושב הכיור מתחתיתו. והיה הבדל ביניהם, שהכתפות הפנימיות היו יצוקות, ועז"א "מתחת הכיור הכתפות יצוקות", דהיינו שהיו יצוקות עם הסרנים בעת יציקתם. אבל ""מעבר איש" ליות", ר"ל הכתפות החיצוניות שהיה "מעבר איש", ר"ל מעבר החיצון של כל איש, ר"ל של כל מכונה, היו "ליות", מחוברות אל הסרנים על ידי חיבור אחר כך ולא הוצקו עמהם, כי הכתפות הללו היו עשוים להסגר ולהפתח בעת שנצרכו ליכנס תוך המכונה עד מקום הכיור להכניס שם את הכיור כמו שיתבאר, ולכן היה מוכרח שיהיו מחוברים על ידי חיבור:

<< · מ"ג מלכים א · ז · ל · >>