מ"ג מלכים א ז לא


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ופיהו מבית לכתרת ומעלה באמה ופיה עגל מעשה כן אמה וחצי האמה וגם על פיה מקלעות ומסגרתיהם מרבעות לא עגלות

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּפִיהוּ מִבֵּית לַכֹּתֶרֶת וָמַעְלָה בָּאַמָּה וּפִיהָ עָגֹל מַעֲשֵׂה כֵן אַמָּה וַחֲצִי הָאַמָּה וְגַם עַל פִּיהָ מִקְלָעוֹת וּמִסְגְּרֹתֵיהֶם מְרֻבָּעוֹת לֹא עֲגֻלּוֹת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּ֠פִ֠יהוּ מִבֵּ֨ית לַכֹּתֶ֤רֶת וָמַ֙עְלָה֙ בָּֽאַמָּ֔ה וּפִ֙יהָ֙ עָגֹ֣ל מַעֲשֵׂה־כֵ֔ן אַמָּ֖ה וַחֲצִ֣י הָאַמָּ֑ה וְגַם־עַל־פִּ֙יהָ֙ מִקְלָע֔וֹת וּמִסְגְּרֹתֵיהֶ֥ם מְרֻבָּע֖וֹת לֹ֥א עֲגֻלּֽוֹת׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ופיהו מבית לכתרת ומעלה באמה" - פיהו של כן יוצא מתוך פיהו של כותרת ועולה למעלה אמה גובה והכותרת היא הגג המכונה עשוי כמין כובע משופע מכל צדדיו ובאמצע נקבעת נקב עגול אמה וחצי אמה רוחב בעגול וסביב אותו נקב כמין היקף מחיצה חצי אמה גובה סביב וכך מפורש למטה (פסוק לה) בענין שנאמר ובראש המכונה חצי אמה קומה עגול סביב והוא קרוי פי הכותרת והכן מונח על אותו היקף ושולי הכן תחובין בתוך פי ההיקף ולמעלה הימנו הוא בולט אמה וזהו שאמר כאן ופיהו מבית לכותרת ומעלה באמה

"ופיה עגול מעשה כן" - ופיה של כותרת עגול דוגמת כן העגול

"אמה וחצי האמה" - רחבה בעגול

"וגם על פיה מקלעות" - צורת פרחים

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומסגרותיהם" - מסגרי המכונות אשר היו בין השלבים היו מרובעות בכל אורכן ולא נמצא בהם מקומות עגולות

"וגם על פיה" - על מחיצת נקב הכותרת עשו ציורים

"אמה וחצי האמה" - משפת המחיצה מזה עד השפה שממולו היה אמה וחצי האמה וכמדת נקב הכותרת

"ופיה" - היא בית הכותרת שהיא המחיצה העגולה העולה מנקב הכותרת

"עגול" - היה עגול כמעשה תחתית הכן להיות נוח לתחוב בו את הכן

"ופיהו" - פה הכן עלה אמה למעלה מבית הכותרת היא המחיצה העגולה היוצאת מנקב הכותרת כי קומת המחיצה ההיא היתה חצי האמה וקומת הכן היה אמה וחצי ובתחתיתו היה עגול חצי האמה והיה תחוב במחיצת נקב הכותרת והאמה העליונה היתה מרובעת ועלתה למעלה מבית לכותרת

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ופיהו". עתה יתחיל לספר מן החלוקה הפנימית ששם היה מושב הכיור באיזה אופן היה, הנה קומת הכיור היה ד' אמות