מ"ג מלכים א ז כט


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ועל המסגרות אשר בין השלבים אריות בקר וכרובים ועל השלבים כן ממעל ומתחת לאריות ולבקר ליות מעשה מורד

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְעַל הַמִּסְגְּרוֹת אֲשֶׁר בֵּין הַשְׁלַבִּים אֲרָיוֹת בָּקָר וּכְרוּבִים וְעַל הַשְׁלַבִּים כֵּן מִמָּעַל וּמִתַּחַת לַאֲרָיוֹת וְלַבָּקָר לֹיוֹת מַעֲשֵׂה מוֹרָד.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְעַֽל־הַמִּסְגְּר֞וֹת אֲשֶׁ֣ר ׀ בֵּ֣ין הַשְׁלַבִּ֗ים אֲרָי֤וֹת ׀ בָּקָר֙ וּכְרוּבִ֔ים וְעַל־הַשְׁלַבִּ֖ים כֵּ֣ן מִמָּ֑עַל וּמִתַּ֙חַת֙ לַאֲרָי֣וֹת וְלַבָּקָ֔ר לֹי֖וֹת מַעֲשֵׂ֥ה מוֹרָֽד׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועל המסגרות אשר בין השלבים" - היו מצויירות צורות אריות צורות בקרים וכרובים

"ועל השלבים כן" - בסיס להושיב הכיור עליו מלמעלה למסגרת אשר על ראשם

"ומתחת לאריות ולבקר" - המרוקמין על המסגרות שבין השלבים

"מעשה מורד" - מרודדין כמין רידוד טס דק ואין בולטין בעביו ולא חקוקים בשיקוע ויונתן תרגם לויות מעשה מורד מדבק עובד כבוש שולדור"ש בלע"ז

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומתחת לאריות" - מתחת ציורי האריות והבקר הנעשים בהמסגרת

"ליות מעשה מורד" - ועשוי מעשה רדידה בהקשת הקורנס לא ביציקה

"ועל השלבים כן ממעל" - כי בגג המכונה הנעשה מן השלבים הניחו באמצעיתו נקב עגול ברוחב אמה וחצי וסבבו הנקב ההיא במחיצה עולה כלפי מעלה ברום חצי אמה הקרויה בענין פי הכותרת ובהמחיצה ההיא תחבו הכן העליון ונמצא יושב הוא ממעל להשלבים העולים ונכפפים עד המחיצה ההיא

"אריות" - היו מצויר אריות וגו' 

מצודת ציון

"כן" - בסיס

"ליות" - ענין חיבור כמו (בראשית כט לד) ילוה אישי

"מורד" - מלשון רדידה ושטיחה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ועל המסגרות". הנה המסגרות הפנימיות שסביב הכיור לא היו מפותחים לנוי, כי היו מבפנים, אבל על" המסגרות אשר בין השלבים", שהם המסגרות החצוניות, היו מפותחים צורות "אריות" וצורות "בקר" וצורות "כרובים" לנוי ותפארת: "ועל השלבים כן ממעל." וכן היו הצורות האלה מפותחים על השלבים עצמם שהם הקנים הארוגים כמין סורג, והיוהצורות דבוקים בם ממעל. ומפרש במה נדבקו הצורות אל הקנים, אמר" שתחת לאריות ולבקר" (וה"ה לכרובים) "ליות", היו טסים מחוברים שאל הטסים נדבקו הצורות, והיה" מעשהמורד", ר"ל לא מותכים רק מרודדים בקורנס, והטסים עם הצורות שעליהם נדבקו במסמרות אל השלבים (וליות מענין חיבור, כמו (בראשית כט, לד) הפעם ילוה אישי אלי):