מ"ג ישעיהו ס יג


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: כבוד הלבנון אליך יבוא ברוש תדהר ותאשור יחדו לפאר מקום מקדשי ומקום רגלי אכבד

מנוקד: כְּבוֹד הַלְּבָנוֹן אֵלַיִךְ יָבוֹא בְּרוֹשׁ תִּדְהָר וּתְאַשּׁוּר יַחְדָּו לְפָאֵר מְקוֹם מִקְדָּשִׁי וּמְקוֹם רַגְלַי אֲכַבֵּד.

עם טעמים: כְּב֤וֹד הַלְּבָנוֹן֙ אֵלַ֣יִךְ יָב֔וֹא בְּר֛וֹשׁ תִּדְהָ֥ר וּתְאַשּׁ֖וּר יַחְדָּ֑ו לְפָאֵר֙ מְק֣וֹם מִקְדָּשִׁ֔י וּמְק֥וֹם רַגְלַ֖י אֲכַבֵּֽד׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ברוש תדהר ותאשור" - מיני עצי יער לבנון

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"כבוד", אחר שספר בנין החומה מספר בנין המקדש כי לבנין המקדש יביאו כבוד הלבנון והוא הארזים היותר גבוהים אשר יער הלבנון מתכבד בהם, וגם "ברוש תדהר ותאשור יבואו יחדו", מצייר כאילו העצים החשובים האלה יבואו בעצמם אל המקדש, "לפאר מקום מקדשי" ר"ל מקום המקדש יתפאר בנוי ויופי על ידי בנין בני אדם, אבל "מקום רגלי" והוא קדש הקדשים "אכבד" בעצמי ולא על ידי בני אדם:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לפאר" - לבנות בהם מקום מקדשי בנין מפואר

"ומקום רגלי אכבד" - בית המקדש יבנה בנין מכובד ואחז במשל כאלו המקום יושב על הכסא אשר בשמים ורגליו יורדים לנוח בבה"מ כמו והשתחוו להדום רגליו (תהלים צט)

"כבוד הלבנון" - האילנות הנכבדים שביער הלבנון יביאו אליך והם ברוש תדהר ותאשור כולם יחדיו

מצודת ציון

"הלבנון" - שם יער בארץ ישראל

"ברוש וגו'" - שמות מיני אילנות חשובים