מ"ג ישעיהו ס ז


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: כל צאן קדר יקבצו לך אילי נביות ישרתונך יעלו על רצון מזבחי ובית תפארתי אפאר

מנוקד: כָּל צֹאן קֵדָר יִקָּבְצוּ לָךְ אֵילֵי נְבָיוֹת יְשָׁרְתוּנֶךְ יַעֲלוּ עַל רָצוֹן מִזְבְּחִי וּבֵית תִּפְאַרְתִּי אֲפָאֵר.

עם טעמים: כָּל־צֹ֤אן קֵדָר֙ יִקָּ֣בְצוּ לָ֔ךְ אֵילֵ֥י נְבָי֖וֹת יְשָׁרְת֑וּנֶךְ יַעֲל֤וּ עַל־רָצוֹן֙ מִזְבְּחִ֔י וּבֵ֥ית תִּפְאַרְתִּ֖י אֲפָאֵֽר׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אילי נביות" - דכרי נביות

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"כל", (זאת שלישית) "אז תראי ופחד לבבך, כי כל צאן קדר יקבצו לך" וגם "אילי נביות" האילים המובחרים ישרתונך, ותפחד מי קבץ אלה ולאיזה צורך? אבל אח"כ "ונהרת ורחב לבבך", כי יודע לך כי הצאן קדר "יעלו על רצון מזבחי" הובאו לקרבנות וה' יקבלם ברצון וימלא משאלותיהם, ויל"פ שמצייר את המזבח כעצם חי שיש לו רצון, ויעלו על רצונו של המזבח, (כמ"ש (מ"א, ח' מ"א) וגם הנכרי הבא מארץ רחוקה ופרש כפיו אל הבית הזה), והאילי נביות באו יען כי "בית תפארתי אפאר" ע"י קרבנות מובחרים שבמינם כמו האילים המובחרים האלה:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אפאר" - כי האומות יביאו שמה מנחת כסף וזהב

"ובית תפארתי" - זהו בהמ"ק

"יעלו וגו'" - הוא כמו הפוך יעלו על מזבחי לרצון כמו כל תשא עון (הושע יד) ורבים כמוהו

"כל צאן קדר" - הצאן שבארץ קדר המה מובחרים

"יקבצו לך" - יאספו להביאם אליך

"אילי נביות" - האילים שבנביות המה מובחרים

"ישרתונך" - יהיו לך לצרכך

מצודת ציון

"נביות" - שם מקום ישבו שם מבני ישמעאל כמ"ש בכור ישמעאל נביות (בראשית כה)

"ישרתונך" - יהיו לצורכך וכמוהו את בגדי השרד לשרת בקודש (שמות לה)