מ"ג ישעיהו ס ח


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: מי אלה כעב תעופינה וכיונים אל ארבתיהם

מנוקד: מִי אֵלֶּה כָּעָב תְּעוּפֶינָה וְכַיּוֹנִים אֶל אֲרֻבֹּתֵיהֶם.

עם טעמים: מִי־אֵ֖לֶּה כָּעָ֣ב תְּעוּפֶ֑ינָה וְכַיּוֹנִ֖ים אֶל־אֲרֻבֹּתֵיהֶֽם׃


מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"מי" (זאת רביעית) "אז תראי ופחד לבבך", כי תשאלי לאמר, "מי אלה כעב תעופינה" כי העכו"ם שיביאו את ישראל הם יהיו דומים במשלם כהעב והענן הטוען גשמי ברכות ומריקם על הארץ ושב למקומו, כן יביאו מנחה מכסף וזהב וישובו לביתם, וישראל יהיו דומים "כיונים אשר תעופינה אל ארבתיהם" וקניהם להשאר שם?


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מי אלה" - כאלו הבריות ישאלו על בני הגולה מי אלה אשר ממהרים לשוב כעפיפת הענן וכיונים הממהרים לעוף אל ארובותיהם הם חלונות השובך

מצודת ציון

"כעב" - כענן

"תעופינה" - מלשון עפיפה ופריחה

"ארובותיהם" - מלשון ארובה וחלון כמו וארובות השמים (בראשית ז)ור"ל חלונות השובך והוא מקום מדורם