מ"ג ישעיהו ס ד


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: שאי סביב עיניך וראי כלם נקבצו באו לך בניך מרחוק יבאו ובנתיך על צד תאמנה

מנוקד: שְׂאִי סָבִיב עֵינַיִךְ וּרְאִי כֻּלָּם נִקְבְּצוּ בָאוּ לָךְ בָּנַיִךְ מֵרָחוֹק יָבֹאוּ וּבְנֹתַיִךְ עַל צַד תֵּאָמַנָה.

עם טעמים: שְׂאִֽי־סָבִ֤יב עֵינַ֙יִךְ֙ וּרְאִ֔י כֻּלָּ֖ם נִקְבְּצ֣וּ בָֽאוּ־לָ֑ךְ בָּנַ֙יִךְ֙ מֵרָח֣וֹק יָבֹ֔אוּ וּבְנֹתַ֖יִךְ עַל־צַ֥ד תֵּאָמַֽנָה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על צד תאמנה" - על גססין כסלים של מלכים תהיינה אמונות

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"שאי סביב עיניך", לארבע רוחות העולם "וראי כלם נקבצו" ולא למלחמה רק "באו לך", שכל העכו"ם יבואו ללמוד תורה ודבר ה' "ובניך יבאו עמם מרחוק":


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"שאי" - את ירושלים שאי עיניך מסביב וראי איך כל אנשיך נקבצו ובאו אליך

"על צד תאמנה" - כל אחת מהן תהיה מגודלת על צד המלכים ובחיקם וכמה שכתוב והיו מלכים אומניך (לעיל מט)

מצודת ציון

"על צד" - הדרך לשאת הקטן על צדו

"תאמנה" - ענין גידול בנים קטנים כמו ויהי אומן את הדסה (אסתר ב)