מ"ג ישעיהו סה יג


יג. לָכֵן כֹּה אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה הִנֵּה עֲבָדַי יֹאכֵלוּ וְאַתֶּם תִּרְעָבוּ הִנֵּה עֲבָדַי יִשְׁתּוּ וְאַתֶּם תִּצְמָאוּ הִנֵּה עֲבָדַי יִשְׂמָחוּ וְאַתֶּם תֵּבֹשׁוּ.

פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: לכן כה אמר אדני יהוה הנה עבדי יאכלו ואתם תרעבו הנה עבדי ישתו ואתם תצמאו הנה עבדי ישמחו ואתם תבשו

מנוקד: לָכֵן כֹּה אָמַר אֲדֹנָי יְהוִה הִנֵּה עֲבָדַי יֹאכֵלוּ וְאַתֶּם תִּרְעָבוּ הִנֵּה עֲבָדַי יִשְׁתּוּ וְאַתֶּם תִּצְמָאוּ הִנֵּה עֲבָדַי יִשְׂמָחוּ וְאַתֶּם תֵּבֹשׁוּ.

עם טעמים: לָכֵ֞ן כֹּה־אָמַ֣ר׀ אֲדֹנָ֣י יְהוִ֗ה הִנֵּ֨ה עֲבָדַ֤י׀ יֹאכֵ֙לוּ֙ וְאַתֶּ֣ם תִּרְעָ֔בוּ הִנֵּ֧ה עֲבָדַ֛י יִשְׁתּ֖וּ וְאַתֶּ֣ם תִּצְמָ֑אוּ הִנֵּ֧ה עֲבָדַ֛י יִשְׂמָ֖חוּ וְאַתֶּ֥ם תֵּבֹֽשׁוּ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עבדי" - הצדיקים (של ישראל)

"ואתם" - הפושעים בי

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"לכן", נגד העורכים לגד שלחן "הנה עבדי יאכלו" וכו'. נגד הממלאים למני ממסך "הנה עבדי ישתו", נגד שעזבתם את ה' "הנה עבדי ישמחו" בה' ואתם תבושו מאלים אשר בחרתם:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הנה עבדי ישתו וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"ואתם תבושו" - על אשר מעלתם בה'

"ואתם" - אבל אתם עוזבי ה' תהיו רעבים מזה ההנאה כי לא תזכו לזה

"לכן וגו'" - ר"ל מלבד העונש שיהיה לכם בעולם הזה עוד תקבלו עונש בעולם הבא כי עבדי הצדיקים יאכלו ר"ל יהנו מזיו השכינה וכן ויחזו את האלהים ויאכלו וישתו (שמות כד) ור"ל שנהנו מזיו השכינה כאלו אכלו ושתו